Eng
Ukr
Rus
Триває друк

2022 №05 (04) DOI of Article
10.37434/as2022.05.05
2022 №05 (06)

Автоматичне зварювання 2022 #05
Журнал «Автоматичне зварювання», № 5, 2022, с. 33-39

Аргонодугове зварювання жароміцного титанового сплаву, легованого кремнієм

С.В. Ахонін, В.Ю. Білоус, Р.В. Селін, І.К. Петриченко, Л.М. Радченко, С.Б. Руханський


ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України. 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11. E-mail: office@paton.kiev.ua

Зварювання титанових сплавів, легованих кремнієм, вимагає застосування додаткових технологічних операцій, таких як локальна термічна обробка та попередній підігрів. В зв’язку з тим, що аргонодугове зварювання вольфрамовим електродом набуло широке застосування в промисловості, досліджено можливість застосування попереднього підігріву для аргонодугового зварювання жароміцного псевдо-α титанового сплаву системи Ti–5,6Al–2,2Sn–3,5Zr–0,4Mo–1,0V–0,6Si. В роботі було застосовано попередній підігрів з’єднань до температур 200 та 400 °C. Температура попереднього нагріву перед зварюванням в діапазоні 200…400 °С не впливає на кінцеву мікроструктуру отриманих зварних з’єднань. Найбільшу тимчасову міцність мають з’єднання АДЗ жароміцного псевдо-α сплаву Ti–5,6Al–2,2Sn–3,5Zr–0,4Mo–1,0V–0,6Si, виконані з попереднім підігрівом 400 °С, на рівні σв = 1160,1 МПа, показники ударної в’язкості зразків з гострим надрізом з’єднань знаходяться на рівні 8,3 Дж/см2. Бібліогр. 12, табл. 4, рис. 6. титан, титанові сплави, дисперсійне зміцнення, жароміцний псевдо-α титановий сплав, аргонодугове зварювання, структура, властивості, міцність

Надійшла до редакції 15.04.2022

Список літератури

1. Мухин В.С. (2007) Основы технологии машиностроения (авиадвигателестроения). Уфа, УГАТУ.
2. Ильенко В.М., Шалин Р.Е. (1995) Титановые сплавы для авиационных газотурбинных двигателей. Титан (ВИЛС), 1-2.
3. Ильин А.А., Колачев Б.А., Полькин И.С. (2009) Титановые сплавы. Состав, структура, свойства. Справочник. Москва, ВИЛС МАТИ.
4. Иванов В.И., Ясинский К.К. (1996) Эффективность применения жаропрочных сплавов на основе интерметаллидов Ti3Al и TiAl для работы при температурах 600…800 °C в авиакосмической технике, Технология легких сплавов, 3.
5. Солонина О.П., Глазунов С.Г. (1996) Жаропрочные титановые сплавы. Справочник. Москва, Металлургия.
6. Макаров Э.Л. (1981) Холодные трещины при сварке легированных сталей. Москва, Машиностроение.
7. Ахонин С.В., Белоус В.Ю. (2017) Аргонодуговая сварка титана и его сплавов с применением флюсов. Автоматическая сварка, 2, 8–14.
8. Гусева Е.А., Климычев А.И. (1997) Аргонодуговая сварка титановых сплавов сквозным проплавлением. Сварочное производство, 2, 15–16.
9. Гуревич С.М. (1990) Справочник по сварке цветных металлов: Киев, Наук. думка.
10. Ахонин С.В., Белоус В.Ю., Вржижевский Э.Л., Петриченко И.К. (2017) Влияние предварительного подогрева и локальной термообработки на структуру и свойства соединений дисперсионно-упрочненных титановых сплавов, легированных кремнием, выполненных электронно-лучевой сваркой. Автоматическая сварка, 7, 53–58.
11. Левицкий Н.И., Матвинец Е.А., Лапшук Т.В. и др. (2012) Получение сложнолегированных титановых сплавов методом электронно-лучевой гарнисажной плавки. Металл и литье Украины, 4, 6–9.
12. Аношкин Н.Ф., Сигалов Ю.М. (2002) Титановые сплавы с повышенной жаропрочностью. Техно?огия легких сплавов, 1, 38–50.

Реклама в цьому номері: