Eng
Ukr
Rus
Триває друк

2022 №05 (05) DOI of Article
10.37434/as2022.05.06
2022 №05 (07)

Автоматичне зварювання 2022 #05
Журнал «Автоматичне зварювання», № 5, 2022, с. 40-46

Особливості структури паяних з’єднань молібден–ковар

С.В. Максимова, П.В. Ковальчук, В.В. Воронов


ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України. 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11. E-mail: office@paton.kiev.ua

В роботі висвітлено результати металографічних і мікрорентгеноспектральних досліджень напускних з’єднань молібден–Ковар, які отримані шляхом вакуумного високотемпературного паяння з застосуванням припою на базі системи Cu–Mn–Co. Досліджено вплив витримки при температурі паяння на структуроутворення паяних швів. Локальним мікрорентгеноспектральним аналізом визначено кількість структурних складових паяного шва: твердий розчин на основі міді, окремі одиничні зерна на основі заліза, реакційний шар у вигляді суцільної смуги на міжфазній гранці молібден–припій. Встановлено, що збільшення витримки при температурі паяння сприяє збільшенню ширини реакційного шару з 1 до 3 мкм і призводить до формування ограненої морфології зі сторони металу паяного шва та до появи мікротріщин в ньому, але не впливає на концентрацію молібдену, яка при різній витримці (1…15 хв) знаходиться в межах 55,81…59,05 мас. %. В твердому розчині (матриці) концентрація марганцю зменшується зі збільшенням витримки, концентрація міді підвищується, але кількість заліза практично не змінюється і знаходиться в межах 4,52… 4,95 мас. %. В окремих зернах темної фази, що спостерігаються біля межі з Коваром, збільшення витримки сприяє підвищенню концентрації заліза, нікелю та зниженню вмісту марганцю і міді. Бібліогр. 14, табл. 3, рис. 9. Ковар, молібден, вакуумне високотемпературне паяння, припій, структура, паяний шов, витримка, реакційний шар, мікрорентгеноспектральний аналіз

Надійшла до редакції 07.04.2022

Список літератури

1. Зеликман, А.Н. (1970) Молибден. Москва, Металлургия.
2. Kumar, S., Upadhyay, A., Dinesh Kumar, P., Agarwal, A. (2015) Vacuum Brazing of Molybdenum–Kovar and Evaluation of its Joint Strength. Materials Science Forum, 830-831, 282–285. doi:10.4028/www.scientific.net/msf.830-831.282
3. Chen, G., Yin, Q., Guo C. et al. (2019) Beam deflection effects on the microstructure and defect creation on electron beam welding of molybdenum to Kovar. Journal of Materials Processing Technology, 267, 280–288. https://doi. org/10.1016/j.jmatprotec.2018.12.017
4. Казаков Н. Ф. (1986) Диффузионная сварка материалов. Москва, Машиностроение.
5. Guoqing, C., Qianxing, Y., Zhibo, D. et al. (2021) Microstructure evolution analysis for the reaction interface between molybdenum and Kovar acquired by electron beam welding-brazing. Materials Characterization, 171, 110781. https://doi.org/10.1016/j.matchar.2020.110781
6. Петрунин И. Е. (2003) Справочник по пайке. 3-е изд. Москва, Машиностроение.
7. (2006) Машиностроение. Энциклопедия, Технология сварки, пайки и резки. Т. 111-4 Патон Б.Е. (ред.). Москва, Машиностроение.
8. Єрмолаєв Г.В., Квасницький В.В., Квасницький В.Ф. та ін. (2015) Паяння матеріалів. Підручник. Миколаїв, НУК.
9. Костин А.М., Лабарткава Ал.В., Мартыненко В.А. (2014) Исследование процессов взаимодействия титаносодержащих припоев с оксидной керамикой и коваром. Metallofi z. Noveishie Tekhnol., 36, 6, 815–827.
10. Singh, M., Asthana, R., Sobczak, N. (2020) Active Brazing of SiC-Base Ceramics to High-Temperature Alloys. J. of Materi Eng and Perform 29, 4898–4912 https://doi.org/10.1007/ s11665-020-04934-3
11. Лякишев Н.П. (1997) Диаграммы состояния двойных металлических систем: Справочник: в 3 т. Т. 2. Москва, Машиностроение.
12. Maksymova, S.V., Voronov, V.V., Kovalchuk, P.V.,. Larionov, A.V. (2017) Producing dissimilar joints of molybdenum– stainless steel using vacuum brazing. The Paton Welding J., 2, 13–18. https://doi.org/10.15407/tpwj2017.02.03
13. Maksymova, S.V., Kovalchuk, P.V., Voronov, V.V. (2021) Vacuum brazing of Kovar–molybdenum dissimilar joints. Ibid, 7, 13–18. https://doi.org/10.37434/ tpwj2017.02.03/
14. Maksymova S. V., Voronov V. V., Kovalchuk P. V., Larionov A. V. (2017) Infl uence of Temperature of the Brazing on Structure of Brazed Heterogeneous Molybdenum–Stainless Steel Joints. Metallofi z. Noveishie Tekhnol. J., 39, 9, 1227‒1237 DOI:10.15407/mfi nt.39.09.1227

Реклама в цьому номері: