Eng
Ukr
Rus
Он-лайн трансляція конференції «Сучасні напрями розвитку адитивних технологій» 27 листопада 2023 р., на youtube каналі ІЕЗ: https://www.youtube.com/@pewiphd791
Початок трансляції 10:00 за київським часом
Триває друк

2022 №05 (06) DOI of Article
10.37434/as2022.05.07
2022 №05 (01)

Автоматичне зварювання 2022 #05
Журнал «Автоматичне зварювання», № 5, 2022, с. 47-55

Системи гігієнічної оцінки зварювальних матеріалів (Частина 2)

О.Г. Левченко1, Ю.О. Полукаров1, О.М. Безушко2, О.М. Гончарова2


1НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». 03056, м. Київ, просп. Перемоги, 37. E-mail: mail@kpi.ua
2Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України. 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11. E-mail: office@paton.kiev.ua

Мета даної частини статті – обґрунтування порядку виконання процедур визначення гігієнічних характеристик зварювальних матеріалів у відповідності з Міжнародними стандартами серії ISO 15011 і, відповідно, з гармонізованими Національними ДСТУ ISO 15011. Показано сутність проблеми виконання коректної порівняльної гігієнічної оцінки зварювальних матеріалів шляхом удосконалення методики дослідження показників рівнів виділень та хімічного складу зварювальних аерозолів за рахунок застосування стандартів ДСТУ ISO 15011. Наведено особливості основних процедур гігієнічної оцінки зварювальних матеріалів, їх специфіку та послідовність, а також основні показники, за якими вона здійснюється. Бібліогр. 18, табл. 6, рис. 1. зварювальні матеріали, гігієнічна оцінка, зварювальний аерозоль, граничне значення зварювального аерозолю

Надійшла до редакції 06.05.2022

Список літератури

1. Van der Mee V. (2021) Welding exposure scenarios. Welding in the world, 65(12), 2397−2401. https://doi.org/10.1007/ s40194-021-01182-4
2. Sorochynska, O.L., Nezlina, O.A. (2019) Professional hazard research analysis during welding works. Metallurgical & Mining Industry, 1, 8−12.
3. Pinto Balthazar M.A., Andrade M., Ferreira de Souza D & de Souza Braga, A. L. (2018) Occupational risks, working conditions and health of welders. Journal of Nursing UFPE/ Revista de Enfermagem UFPE, 12(4).
4. Dehghan, S.F., Mehrifar, Y. (2019) Occupational exposure to fumes and gases during different arc welding processes. International Journal of Occupational Hygiene, 11(2), 136−145.
5. Satheesh Kumar K.V., Selvakumar, P., Uvanshankar, K.R. et al. (2021) Investigation on the effect of technological Parameters on emission factor in 316L stainless steel Using gas metal arc Welding. Archives of Metallurgy and Materials, 66. DOI: 10.24425/amm.2021.135898
6. Березуцький В.В., Хондак I.I. (2020) Дослідження залежності утворення зварювального аерозолю під час електродугового зварювання з використанням електродів з основним, рутиловим та рутилово-целюлозним покриттям. Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури, (6), 10−28. https://doi.org/10.30838/J. BPSACEA.2312.241120.10.694
7. Sjögren B., Albin M., Broberg K. et al. (2021) An occupational exposure limit for welding fumes is urgently needed. Scandinavian Journal of Work, Environment & Health, 48(1), 1−3. DOI: 10.5271/sjweh.4002
8. (2011) ДСТУ ISO 15011-2:2008. Охорона здоров’я та безпека у зварюванні та споріднених процесах. Лабораторний метод відбирання аерозолів і газів, утворюваних під час дугового зварювання. Ч. 2. Визначення рівня виділень газів, за винятком озону. Переклад і наук.-техн. ред. О. Безушко, Ю. Бондаренко, О. Курочко, А. Левченко, О. Левченко. [Чинний від 2008-08-15]. Київ, Держспоживстандарт України, 10.
9. (2011) ДСТУ ISO 15011-4:2008. Охорона здоров’я та безпека у зварюванні та споріднених процесах. Лабораторний метод відбирання аерозолів і газів. Ч. 4. Форма для запису даних про аерозолі. Переклад і наук.-техн. ред. О. Безушко, Ю. Бондаренко, О. Курочко, А. Левченко, О. Левченко. [Чинний від 2008-08-15]. Київ, Держспоживстандарт України, 20.
10. Гігієнічні регламенти хімічних речовин у повітрі робочої зони, N 741/35024. [Чинний від 03.08.2020 р].
11. Походня И.К., Горпенюк В.К., Миличенко С.С. и др. (1990) Металлургия дуговой сварки: процессы в дуге и плавление электродов. Киев, Наукова думка.
12. Левченко О.Г. (2015) Сварочные аэрозоли и газы: процессы образования, методы нейтрализации и средства защиты. Киев, Наукова думка.
13. Howe, A.M., Carter, G.J. (2005) EN ISO150011-4: Round robin examination of fume emission rates from welding consumables. Proceedings of an international. Conference on Health and Safety in Welding, Copenhagen.
14. (2005) IEC 60974 Arc welding equipment. Part 7: Torches.
15. Потапьевский А.Г. (2007) Сварка в защитных газах плавящимся электродом. Ч. 1. Сварка в активных газах. Изд. 2-е, перераб. Киев, Экотехнология, 192.
16. Катерман Г., Пийперс F.V. (1989) Контроль качества химического анализа; Пер. с англ. С.Л. Давыдовой, М.Ю. Антипина. Карпов Ю.А. (ред.). Челябинск, Металургия,
Челябинское отделение. 17. Поллард Дж. (1982) Справочник по вычислительным методам статистики; Пер. с англ. В.С. Занадворова; под ред. и с предисл. Е.М. Четыркина. Мос?ва, Финансы и статистика.
18. (1993) ISO GUM [11] Guide to the expression of uncertainty in measurement.

Реклама в цьому номері: