Eng
Ukr
Rus
Он-лайн трансляція конференції «Сучасні напрями розвитку адитивних технологій» 27 листопада 2023 р., на youtube каналі ІЕЗ: https://www.youtube.com/@pewiphd791
Початок трансляції 10:00 за київським часом
Триває друк

2022 №05 (07) DOI of Article
10.37434/as2022.05.01
2022 №05 (02)

Автоматичне зварювання 2022 #05
Журнал «Автоматичне зварювання», № 5, 2022, с. 3-9

Вплив режимів імпульсно-дугового зварювання на структуру і механічні властивості металу швів та зтв зварних з’єднань сталі 30Х2Н2МДФ

О.А. Гайворонський, В.Д. Позняков, Ю.В. Демченко, А.М. Денисенко, А.В. Завдовєєв, В.А. Костін, Т.Г. Соломійчук


ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України. 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11. E-mail: office@paton.kiev.ua

Запропонована та науково обѓрунтована технологічна концепція зварювання сталей високої міцності з межею плинності понад 1200 МПа, що полягає в поєднанні імпульсно-дугового МІГ зварювання та застосування високолегованого дроту системи легування Cr–Ni–Mn. Отримана структурована інформація про особливості термічного циклу та його впливу на структурні перетворення в металі ЗТВ та металі шва. Розвинуто уявлення про перебіг фізико-металургійних процесів зварювання в залежності від основних параметрів стандартного та форсованого режимів зварювання. Встановлено їх позитивний вплив на механічні властивості зварних з’єднань. Бібліогр. 13, табл. 3, рис. 7. імпульсно-дугове зварювання, високоміцні сталі, властивості, структура, зона термічного впливу, аустенітний зварювальний матеріал

Надійшла до редакції 24.02.2022

Список літератури

1. ТУ У 27.1-14313056-001-2009. Листы стальные специального назначения из марок стали 71 и 92. Технические условия.
2. Позняков В.Д., Гайворонский А.А., Костин В.А. (2017) Особенности превращения аустенита и механические свойства металла в зоне термического влияния соединений стали марки 71 при дуговой сварке. Механіка та машинобудування, 1, 254–260.
3. Єфіменко М.Г., Радзівілова Н.О. (2003) Металознавство і термічна обробка зварних зʼєднань. Харківська друкарня.
4. Грабин В.Ф., Денисенко А.В. (1978) Металловедение сварки низко- и среднелегированных сталей. Київ, Наук. думка.
5. Готальский Ю.Н. (1992) Сварка перлитных сталей аустенитными материалами. Київ, Наук. думка.
6. Жерносеков А.М., Андреев В.В. (2007) Импульсно-дуговая сварка плавящимся электродом (Обзор). Автоматическая сварка, 10, 48–52.
7. Коваленко Д.В., Кривцун И.В., Демченко В.Ф., Коваленко И.В. (2010) Особенности тепловых и гидродинамических процессов при сварке ТИГ и А-ТИГ нержавеющей стали. Там же, 12, 5–8.
8. Гайворонский А.А., Позняков В.Д., Клапатюк А.В. и др. (2017) Образование холодных трещин в сварных соединениях броневых сталей высокой прочности и твердости отечественного и зарубежного производства. Механіка та машинобудування, 1, 221–227.
9. Папшева Н.Д., Младенцева О.А., Баранов С.А. (2017) Применение предварительного и сопутствующего подогрева для улучшения характеристик сварного соединения. Высокие технологии в машиностроении, сс. 30–32.
10. Гайворонский А.А. (2014). Сопротивляемость образованию холодных трещин металла ЗТВ сварного соединения высокопрочных углеродистых сталей. Автоматическая сварка, 2, 3–12.
11. ОСТВ3-15.010-85. Порядок внедрения новых сварочных материалов и технологических процессов дуговой сварки в серийное производство броневых стальных противопульных конструкций для военных гусеничных и колесных машин.
12. Позняков В.Д., Завдовєєв А.В., Гайваронський О.А. та ін. (2018) Вплив режимів імпульсно-дугового зварювання на параметри металу шва та ЗТВ зварних з’єднань, виконаних дротом Св-08Х20Н9Г7Т. Автоматическая сварка, 9, 9–16.
13. Завдовєєв А.В., Позняков В.Д., Гайворонський О.А. та ін. (2021) Оптимізація за розрахунковим методом режимів імпульсно-дугового зварювання з використанням високолегованого зварювального матеріалу. Автоматичне зварювання, 4, 10–15.

Реклама в цьому номері: