Eng
Ukr
Rus
Триває друк

2022 №10 (02) DOI of Article
10.37434/as2022.10.03
2022 №10 (04)

Автоматичне зварювання 2022 #10
Журнал «Автоматичне зварювання», № 10, 2022, с. 22-28

Особливості попереднього нагріву опором при контактному стиковому зварюванні оплавленням товстостінних деталей з алюмінієвих сплавів

К.В. Гущин1, І.В. Зяхор1, С.М. Самотрясов1, М.С. Завертанний1, А.М. Левчук1, Wang Qichen2


1ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України. 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11. E-mail: office@paton.kiev.ua
2CIMC Offshore Engineering Institute Company Limited, Yantai, Shandong, P.R. China

Запропоновано та розрахунковим шляхом обґрунтовано технологічну концепцію контактного стикового зварювання оплавленням з попереднім нагріванням опором з використанням багаторазової проміжної вставки з матеріалу з високим електричним опором. Розрахункові та експериментальні результати свідчать про значний ефект використання проміжної вставки при нагріванні опором – суттєво підвищується температура в обох характерних точках при всіх досліджуваних значеннях щільності струму, товщини вставки і часу нагрівання. Зазначений ефект досягається шляхом інтенсифікації та локалізації процесу тепловиділення в зоні контакту деталей і відповідного зменшення втрати енергії на нагрівання вторинного контуру зварювальної машини. Бібліогр. 13, табл. 1, рис. 8.
Ключові слова: контактне стикове зварювання оплавленням, нагрівання опором, алюмінієвий сплав, математичне моделювання, температурне поле


Надійшла до редакції 22.08.2022

Список літератури

1. Кучук-Яценко С.И. (1992) Контактная стыковая сварка оплавлением. Киев, Наукова думка.
2. Kuchuk-Yatsenko, S.I., Chvertko, P.N., Semyonov, L.A. et al. (2010) Peculiarities of flash butt welding of high-strength aluminium alloy 2219. The Paton Welding J., 3, 7–9.
3. Кучук-Яценко С.И., Гущин К.В. (2018) Контактная стыковая сварка оплавлением высокопрочных сплавов на основе алюминия. Наука про матеріали: досягнення та перспективи. Київ, Академперіодика.
4. Weingrill, L., Krutzler, J., Enzinger, N. (2017) Temperature field evolution during flash-butt welding of railway rails. Materials Science Forum, 879, 2088–2093. DOI: 10.4028/ www.scientific.net/MSF.879.2088.
5. https://www.schlattergroup.com/en/welding-machines/flashbutt-welding-machines-for-rails/ [дата звернення 28.06.2022].
6. Патент CN103894717A (2014) Preheating burnoff flash butt welding method for welding large-section steel vehicle wheels.
7. Shi, S.-C., Wang, W.-C., Ko, D.-K. (2022) Influence of inclusions on mechanical properties in flash butt welding joint of high-strength low-alloy steel. Metals, 12, 242, 1–13. DOI: 10.3390/met12020242.
8. Kuchuk-Yatsenko, V.S., Nakonechny, A.A., Sakhatsky, A.G. (2010) Resistance welding of steel reinforcement using composite insert. The Paton Welding J., 4, 34–36.
9. Kuchuk-Yatsenko, S.I., Zyakhor, I.V., Chernobaj, S.V. et al. (2015) Structure of γ-TiAl joints in resistance butt welding with application of interlayers. Ibid, 9, 5–12. DOI: 10.15407/ tpwj2015.09.01.
10. Kuchuk-Yatsenko, S.I., Zyakhor, I.V., Nakonechny, A.A. et al. (2018) Resistance butt welding of titanium aluminide γ-TiAl with VT5 alloy. Ibid, 9, 2–6. DOI: 10.15407/tpwj2018.09.01.
11. Юрженко М.В. (2019) Новітній технологічний підхід зварювання «в замкненому об’ємі» нагрітим інструментом встик полімерних багатошарових композитних труб. Вісник ХНТУ. Інженерні науки, 1, 68, 65–72.
12. Kuchuk-Yatsenko, S.I., Hushchyn, K.V., Ziakhor, I.V. et al. (2021) Structure and mechanical properties of 2219-T87 aluminium alloy joints produced by flash butt welding. The Paton Welding J., 8, 27–32.
13. Ткаченко В.Н. (2008) Математическое моделирование, идентификация и управление технологическими процесами тепловой обработки материалов. Киев, Наукова думка.

Реклама в цьому номері: