Eng
Ukr
Rus
Триває друк

2022 №10 (01) DOI of Article
10.37434/as2022.10.02
2022 №10 (03)

Автоматичне зварювання 2022 #10
Журнал «Автоматичне зварювання», № 10, 2022, с. 17-21

Вплив конфігурації зовнішнього електромагнітного поля на структуру металу зварних з’єднань конструкційної сталі

О.Д. Размишляєв1, С.Ю. Максимов2, О.М. Берднікова2, О.О. Прилипко2, О.С. Кушнарьова2, Т.О. Алексеєнко2


1ДВНЗ «ПДТУ». 87500, м. Маріуполь, вул. Університетська, 7. E-mail: office@psty.edu
2ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України. 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11. E-mail: office@paton.kiev.ua

Досліджено особливості структури металу зварних з’єднань конструкційної низьколегованої сталі після зварювання із застосуванням зовнішнього електромагнітного поля. Вивчено фазовий склад, мікроструктуру та мікротвердість металу зварних з’єднань, отриманих без та із застосуванням знакозмінних магнітних полів – поздовжнього або поперечного. Проаналізовано структурні параметри в металі швів та ділянках зони термічного впливу. Встановлено умови одержання якісних зварних з’єднань під час зварювання низьколегованих сталей під впливом зовнішнього електромагнітного поля, які забезпечують зміцнення та тріщиностійкість металу. Бібліогр. 10, табл. 1, рис. 4.
Ключові слова: конструкційна низьколегована сталь, зварні з’єднання, зовнішній електромагнітний вплив, знакозмінні магнітні поля, зона термічного впливу, фазовий склад, мікроструктура, мікротвердість


Надійшла до редакції 29.08.2022

Список літератури

1. Рыжов Р.Н., Кузнецов В.Д., Прилипко Е.А. (2005) Методика расчета параметров управляющего электромагнитного воздействия при дуговой сварке конструкционных сталей. Вестник НТТУ «КПИ», 45, 176–177.
2. Рыжов Р.Н., Кузнецов В.Д. (2006) Внешние электромагнитные воздействия в процессах дуговой сварки и наплавки (обзор). Автоматическая сварка, 10, 36–44.
3. Кузнецов В.Д., Рыжов Р.Н. (2005) Выбор оптимальных параметров внешнего электромагнитного воздействия при дуговых способах сварки. Там же, 6, 27–31.
4. Рыжов Р.Н. (2007) Влияние импульсных электромагнитных воздействий на процесс формирования и кристаллизацию швов. Сварочное производство, 2, 56–58.
5. Ahieieva, А.D. (2019) Rational Using of the Controlling Longitudinal and Transverse Magnetic Fields at arc Welding and Surfacing. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering.
6. Агеева М.В., Размышляев А.Д. (2019) Влияние комбинированного магнитного поля на производительность расплавления проволоки при дуговой наплавке. Технічні науки та технології, 18, 4, 22–27.
7. Болдырев А.М., Биржев В.А., Черных А.В. (1992) К расчету гидродинамических параметров жидкого металла на дне сварочной ванны при дуговой сварке. Сварочное производство, 2, 31–33.
8. Болдырев А.М., Биржев В.А., Мартыненко А.И. (2008) Исследование влияния переменного аксиального магнитного поля на процесс плавления электродной проволоки. Там же, 2, 6–8, 63, 64.
9. Миронова М.В. (2013) К выбору оптимальных схем устройств ввода поперечного магнитного поля для процессов дуговой сварки и наплавки. Збірник наук. праць Дніпродзержинського державного технічного університету (технічні науки), 1(21), 74–78.
10. Лазаренко М.А., Размышляев А.Д. (2000) Структура управляющих магнитных полей для процессов сварки и наплавки при использовании устройств с цилиндрической 304 симметрией. Вiсник ПДТУ: Зб. наук. пр., 9, 160– 163.

Реклама в цьому номері: