Eng
Ukr
Rus
Триває друк

2022 №10 (07) DOI of Article
10.37434/as2022.10.01
2022 №10 (02)

Автоматичне зварювання 2022 #10
Журнал «Автоматичне зварювання», № 10, 2022, с. 7-16

Застосування A-TIG зварювання для вдосконалення технології виготовлення та ремонту вузлів газотурбінних двигунів і установок із титанових сплавів

Д.В. Коваленко, І.В. Коваленко, Б.О. Задерій, Г.В. Звягінцева


ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України. 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11. E-mail: office@paton.kiev.ua

Показано переваги застосування технології A-TIG зварювання (TIG зварювання по шару активуючого флюсу – активатора) конструктивно складних елементів з титанових сплавів, що включають стикові та точкові напусткові різнотовщинні зʼєднання, а також зʼєднання зі змінним тепловідведенням. Досліджено співвідношення геометрії швів, структури та властивостей зварних зʼєднань, виконаних TIG та A-TIG способами зварювання. Технологія A-TIG зварювання відпрацьована в промислових умовах при створенні та ремонті проблемних вузлів авіаційних та конвертованих газотурбінних двигунів. Спосіб A-TIG зварювання рекомендується для промислового впровадження при створенні зварювальних конструкцій з титанових сплавів складної геометрії. Бібліогр. 15, табл. 7, рис. 12.
Ключові слова: TIG та A-TIG зварювання, активатори, титанові сплави, стикові та точкові напусткові зʼєднання, змінне тепловідведення, формування шва,структура та властивості


Надійшла до редакції 29.07.2022

Список літератури

1. Ющенко К.А., Коваленко Д.В., Коваленко И.В. (2001) Применение активаторов при дуговой сварке вольфрамовым электродом в инертных газах (A-TIG) сталей и сплавов. Автоматическая сварка, 7, 37–43.
2. Lucas, W., Howse, D. (1996) Activating flux – increase the performance and productivity of the TIG and plasma processes. Welding and Metal Fabrication, 1, 11–17.
3. Lucas, W. (2000) Activating Flux – Improving the performance of the TIG process. Welding and Metal Fabrication, 2, 7–10.
4. Dong, C., Katayama, S. (2004) Basic understanding of A-TIG welding process. IIW Doc.1802-04/Doc.212-1055-04
5. Paton, B.E., Yushchenko, K.A., Kovalenko, D.V. et al. (2006) Factors of increased penetrating capacity of A-TIG welding of stainless steel. IIW Doc.XII-1911-06, 17–29.
6. Yushchenko, K.A., Kovalenko, D.V., Krivtsun, I.V. et al. (2008) Experimental studies and mathematical modelling of metal penetration in TIG and A-TIG stationary arc welding. IIW Doc.212-1117-08.
7. Ющенко К.А., Коваленко И.В., Коваленко Д.В. и др. (2000) A-TIG сварка никелевого сплава НИМОНИК-75. Сварщик, 14, 4, 26–27.
8. Гуревич С.М., Замков В.Н., Блащук В.Е. и др. (1986) Металлургия и технология сварки титана и его сплавов. Киев, Наукова думка.
9. Perry, N., Marya, S., Soutif, E. (1999) New perspectives of flux assisted GTA welding in titanium structures. Reactive Metals in Corrosive Applications Conference Proceedings, Jack Tosdale, Editor, Wah Chang, 55–62.
10. Патон Б.Е., Замков В.Н., Прилуцкий В П. и др. (2000) Контракция дуги флюсом при сварке вольфрамовым электродом в аргоне. Автоматическая сварка, 1, 1–8.
11. Замков В.Н., Прилуцкий В.П. (2004) Теория и практика TIG-F сварки (A-TIG) (Обзор). Автоматическая сварка, 9, 12–15.
12. Sun, Z., Pan, D. (2004) Welding of titanium alloys with activating flux. Science and Technology of Welding and Joining, 9, 4, 337–344.
13. Leconte, S., Pillard, P., Chaelle, P. et al. (2007) Effect of flux containing fluorides on TIG welding process. Ibid, 12, 2, 120–126.
14. Niagaj, J. (2012) Perculiarities of A-TIG welding of titanium and its alloys. Archives of metallurgy and materials, 57, 1, 39–44.
15. Prilutsky, V.P., Akhonin, S.V. (2014) TIG welding of titanium alloys using fluxes. Welding in the World, 58, 245–251.

Реклама в цьому номері: