Eng
Ukr
Rus
Триває друк

2022 №11 (03) DOI of Article
10.37434/as2022.11.04
2022 №11 (05)

Автоматичне зварювання 2022 #11
Журнал «Автоматичне зварювання», № 11, 2022, с. 28-34

Програма статистичного контролю процесу контактного стикового зварювання оплавленням залізничних рейок

П.М. Руденко, І.В. Зяхор, О.В. Дідковський, Є.В. Антіпін


ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України. 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11. E-mail: office@paton.kiev.ua

Представлено програму для статистичного аналізу протоколів зварювання залізничних рейок, що надходять з рейкозварювальних підприємств до Діагностичного центру «Укрзалізниці», з метою виявлення збурень на процес і прийняття рішень щодо їхнього усунення, підвищення якості зварних стиків та оптимізації процесу в галузі. Програму розроблено з урахуванням стандартів ISO 9000, 9001, 9004, 10017, 22514. Вхідними для розрахунків є бази даних протоколів зварювання рейок, зварювальних машин, виконавців робіт, режимів зварювання тощо. Варіації кожного параметра процесу оцінюють індексом можливості процесу Cpk, кількістю виходів за межі технічних умов, коефіцієнтами точності та налаштованості. Результати надано у вигляді діаграм, таблиць, гістограм. Для виявлення причини можливих збурень на процес виконують стратифікацію протоколів зварювання шляхом завдання ознак, за яким формують масиви для розрахунків. За отриманими даними може бути прийняте рішення щодо діагностики зварювального обладнання та технологічного процесу, що, крім усунення проблем, сприятиме експериментальному налаштуванню відповідного дерева прийняття рішень. Бібліогр. 12, табл. 1, рис. 6.
Ключові слова: контактне стикове зварювання оплавленням, залізничні рейки, статистична обробка інформації, бази даних, індекс можливості процесу, графічні та чисельні розрахунки


Надійшла до редакції 28.09.2022

Список літератури

1. ТУ У 24.1-40075815-002:2016. Рейки нові зварні для залізниць. Технічні умови.
2. Кучук-Яценко С.И., Руденко П.М., Гавриш В.С. и др. (2016) Статистическое управление процессом контактной стыковой сварки рельсов. Двухуровневая система управления. Автоматическая сварка, 5-6, 17–20.
3. Кучук-Яценко С.И., Руденко П.М., Гавриш В.С. и др. (2019) Система управления процессом контактной сварки оплавлением рельсов в стационарных и полевых условиях для повышения ресурса и надежности железнодорожных путей. Техническая диагностика и неразрушающий контроль, 2, 41–50.
4. ISO 9000:2015 Quality management systems – Fundamentals and vocabulary.
5. ISO 9001:2015 Quality management systems – Requirements.
6. ISO 9004:2018 Quality management – Quality of an organization – Guidance to achieve sustained success Управління якістю. Якість організації. Настанови щодо досягнення сталого успіху.
7. ISO/TR 10017:2003 Guidance on statistical techniques for ISO 9001:2000.
8. ДСТУ 4344:2004. Рейки звичайні для залізниць широкої колії. Загальні технічні умови.
9. Кучук-Яценко С.І., Руденко П.М., Гавриш В.С. та ін. (2020) Операційний контроль як засіб оцінки якості зварних зʼєднань при контактному стиковому зварюванні сучасних високоміцних сталей методом оплавлення. Наука і інновація, 16(2), 72–78.
10. ISO 22514-1:2014 Statistical methods in process management – Capability and performance – Part 1: General principles and concepts.
11. Kelly Jakinovich (2020) Cpk vs Ppk? What Is The Difference and Why Is It Important. https://www.medical.saint-gobain. com/blog/cpk-vs-ppk-what-difference-and-why-it-important.
12. Пустыльник Е.И. (1968) Статистические методы анализа и обработки наблюдений. Москва, Наука.

Реклама в цьому номері: