Eng
Ukr
Rus
Он-лайн трансляція конференції «Сучасні напрями розвитку адитивних технологій» 27 листопада 2023 р., на youtube каналі ІЕЗ: https://www.youtube.com/@pewiphd791
Початок трансляції 10:00 за київським часом
Триває друк

2022 №11 (05) DOI of Article
10.37434/as2022.11.06
2022 №11 (07)

Автоматичне зварювання 2022 #11
Журнал «Автоматичне зварювання», № 11, 2022, с. 39-44

Іонно-плазмове азотування на внутрішніх циліндричних поверхнях виробів

І.В. Смирнов1, А.В. Чорний1, В.В. Лисак1, М.О. Сисоєв2, Г.П. Кисла2


1Навчально-науковий інститут матеріалознавства та зварювання імені Є.О. Патона НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». 03056. м. Київ, просп. Перемоги, 37. E-mail: smirnovkpi@gmail.com, black803@gmail.com, vvlysak@ukr.net
2ПАТ «ПлазмаТек». 21036. м. Вінниця, вул. Максимовича, 18.

Розроблено технологічні режими імпульсного іонно-плазмового азотування внутрішніх циліндричних поверхонь із застосуванням пустотілого перфорованого анода. В результаті формуються дифузійні покриття, що складаються з ділянок з різним хімічним і фазовим складом. Максимальна концентрація азоту спостерігається на ділянках напроти отворів в аноді, які роблять на певній відстані під певним кутом, відповідно ці ж ділянки містять тверду фазу з нітриду заліза, дискретно розташовану в м’якій матриці -заліза. Випробування за умов сухого тертя метал по металу показали, що зносостійкість зразків, взятих з різних ділянок азотованих зразків, у 3…5 рази більша вихідного, неазотованого зразка, що свідчить про високу зносостійкість і перспективність подальшого їхнього дослідження. Бібліогр. 12, табл. 1, рис. 6.
Ключові слова: іонно-плазмове азотування, дискретно-матричні покриття, технологічні режими, зносостійкість, внутрішні циліндричні поверхні


Надійшла до редакції 17.10.2022

Список літератури

1. Пастух И.М. (2006) Теория и практика безводородного азотирования в тлеющем разряде. Харьков, ННЦ ХФТИ.
2. Каплун В.Г., Каплун П.В. (2015) Ионное азотирование в безводородных средах. Хмельницький, ХНУ.
3. Pye, D. (2003) Practical Nitriding and Ferritic Nitrocarburizing. ASM International Park, Ohio.
4. Hossein Aghajani, Sahand Behrangi (2016) Plasma Nitriding of Steels. Springer International Pub.
5. Farghali, A., Aizawa, T. (2017) Phase transformation induced by high nitrogen content solid solution in the martensitic stainless steels. Materials Transactions, 58, 697–700. DOI: https://doi.org /10.2320/matertrans.M2016418
6. Aizawa, T., Wasa, К. (2017) Low temperature plasma nitriding of inner surfaces in stainless steel mini-/micropipes and nozzles. Micromachines, 8, 157. DOI: https://doi. org/10.3390/mi8050157
7. Pokorný, Z., Kadlec, J., Hruby, V. et al. (2011) Hardness of plasma nitrided layers created at diff erent conditions. Chemicke Listy, 105, 717–720.
8. Latas, Z., Michalski, J., Tacikowski, J., Betiuk, M. (2013) Azotowanie regulawane luf broni strzeleckiej. Inzynieria powierzchni, 1, 26–33.
9. Ляшенко Б.А., Мовшович А.Я., Долматов А.И. (2001) Упрочняющие покрытия дискретной структуры. Технологические системы, 4, 17–25.
10. Ляшенко Б.А., Сорока Е.Б., Рутковский А.В. (2002) Определение параметров дискретной структуры покрытий с учетом остаточных напряжений. Проблемы прочности, 4, 119–125.
11. Katoh, T., Aizawa, T., Yamaguchi, T. (2015) Plasma assisted nitriding for micro-texturing martensitic stainless steels. Manufacturing Rev., 2, 7 pp. DOI: https://doi.org/10.1051/ mfreview/2015004
12. Матвеев Н.В. (2007) Получение несплошных износостойких покрытий в вакууме с применением формирующего сепаратора. Сварочное производство, 5. 35–38.

Реклама в цьому номері: