Eng
Ukr
Rus
Триває друк

2022 №11 (06) DOI of Article
10.37434/as2022.11.07
2022 №11 (08)

Автоматичне зварювання 2022 #11
Журнал «Автоматичне зварювання», № 11, 2022, с. 45-51

Керування енергетичними параметрами потоків плазми системи N–O–C–H

В.М. Пащенко


НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». 03056, м. Київ, просп. Перемоги, 37. E-mail: vn.paschenko@ukr.net

Розглянуті способи керування параметрами плазмових потоків зміною геометричних розмірів дугового каналу та накладанням зовнішніх магнітних полів. Показана можливість підвищення рівня температур у всьому об’ємі потоку плазми системи N–O–C–H у разі збільшення діаметра соплового отвору дугового каналу, а за рахунок одночасного підвищення витрати плазмоутворювальної суміші компенсувати втрати швидкості без погіршення температурних характеристик. Доведена ефективність застосування зовнішніх поперечних магнітних полів для гармонізації взаємного положення окремих фаз гетерогенного потоку при газотермічному нанесенні покриття. Показано, що застосування поперечного поля зміщує просторове положення високотемпературної зони потоку плазми на 11…12° відносно осі дугового каналу. За умови радіального подавання вихідного матеріалу, коли канали масоперенесення газової та конденсованої фаз двофазного потоку не співпадають, це дає можливість у 1,5…1,7 рази збільшити об’єм напиленого матеріалу за рахунок потрапляння більшої частини вихідного матеріалу в активну зону потоку. Досліджена залежність енергетичних параметрів генератора плазми та розмірів струменя високотемпературного газу від частоти обертання зовнішнього обертального магнітного поля та струму в обмотках електромагнітів. Встановлено, що оптимізацією параметрів генерації обертального поля можна суттєво (до 20 %) підвищити напругу на дузі та на 25…30 % збільшити об’єм високотемпературної зони із одночасним вирівнюванням параметрів по перерізу потоку плазми. Бібліогр. 8, рис. 8.
Ключові слова: генератор плазми, дуговий канал, плазмоутворювальна суміш повітря із вуглеводневим газом, температурні та швидкісні профілі потоку, розміри активної зони, зовнішнє поперечне магнітне поле, кут відхилення потоку, зовнішнє обертальне магнітне поле.


Надійшла до редакції 26.09.2022

Список літератури

1. Borisov, Yu.S., Vojnarovich. S.G., Kislitsa, A.N. et al. (2017) Development of technology of microplasma spraying for restoration of local damages of enamel coating. The Paton Welding J., 7, 28–32.
2. Borisov, Yu.S., Vojnarovich, S.G., Kislitsa. A.N., Kalyuzhny, S.N. (2016) Influence of technological factors of microplasma spraying of TiO2 on the degree of spraying material utilization. Ibid, 10, 46–47.
3. Рижов Р. М., Кузнецов В. Д. (2010) Магнітне керування якістю зварних з’єднань. Київ, Екотехнологія.
4. Размишляєв О.Д., Агєєва М.В., Білик О.Г., Халед Е. (2021) Вплив поздовжнього керуючого магнітного поля на ефективність процесу дугового наплавлення. Автоматичне зварювання, 8, 9–13.
5. Kachinskiy, V. (2012) Magnetically-impelled arc butt welding for manufacture of hollow parts of mass production. Welding Technology Journal Japan, 60.
6. Hua, A., Yin, S., Chen, S. et al. (2010) Behavior of arc and drop transfer of mag welding controlled by longitudinal magnetic field. Journal of Mechanical Engineering. 46, 14, 95–100.
7. Даутов Г.Ю., Дзюба В.Л., Карп И.Н. (1984) Плазмотроны со стабилизированными электрическими дугами. Киев, Наукова думка.
8. Пащенко В.М. (2018) Дугові генератори в технологіях інженерії поверхні. Харків, Мачулін.

Реклама в цьому номері: