Eng
Ukr
Rus
Триває друк

2023 №11 (02) DOI of Article
10.37434/as2023.11.03
2023 №11 (04)

Автоматичне зварювання 2023 #11
Журнал «Автоматичне зварювання», № 11, 2023, с. 32-36

3D технологія вирощування монокристалів вольфраму

В.О. Шаповалов, Ю.О. Никитенко, В.В. Якуша, О.М. Гніздило, О.В. Карускевич

ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України. 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11. E-mail: office@paton.kiev.ua

Проаналізовано еволюцію рідкофазних методів вирощування монокристалів вольфраму. Показано, що методи вирощування кристалів з одним джерелом нагріву не можуть вирішити проблему виробництва кристалів промислових розмірів. Надвеликі кристали вольфраму різної конфігурації можна отримати за допомогою 3D технологій та комбінованого плазмово-індукційного нагріву. Цей метод вже застосовувався для вирощування монокристалічних пластин, заготовок для широкоформатної монокристалічної прокатки, монокристалічних зливків і тиглів. Наступним кроком стане створення технології вирощування об’ємних супервеликих монокристалів вольфраму. Бібліогр. 6, рис. 8.
Ключові слова: адитивні технології 3D, вольфрам, вирощування монокристалу, плазмово-індукційна зонна плавка, крапельний перенос


Надійшла до редакції 19.10.2023

Список літератури

1. ISO 643:2019 Steels – Micrographic determination of the apparent grain size. https://www.iso.org/standard/72193.html
2. Mukherjee, T., Elmer, J.W., Wei, H.L. et al. (2023) Control of grain structure, phases, and defects in additive manufacturing of high-performance metallic components. Progress in Materials Science, 138, 101153. DOI: https://doi.org/10.1016/j.pmatsci. 2023.101153
3. Marinelli, G., Martina, F., Lewtas, H. et al (2019) Microstructure and thermal properties of unalloyed tungsten deposited by Wire + Arc additive manufacture. Journal of Nuclear Materials, 522, 45–53. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jnucmat.2019.04.049
4. Marinelli, G., Martina, F. Ganguly, S., Williams, S. (2020) Grain refinement in an unalloyed tantalum structure by combining Wire+Arc additive manufacturing and vertical cold rolling. Additive Manufacturing, 32, 101009. DOI: https://doi. org/10.1016/j.addma.2019.101009
5. Shapovalov, V.O., Nikitenko, Yu.O., Yakusha, V.V. et al. (2020) Manufacture of super large tungsten single crystals in the form of rotation bodies. PASТ, 1 (125), 60–63. DOI: https://doi.org/10.46813/2020-125-060

Реклама в цьому номері: