Eng
Ukr
Rus
Триває друк

2011 №04 (02) 2011 №04 (04)

Технічна діагностика та неруйнівний контроль 2011 #04
«Техническая диагностика и неразрушающий контроль», №4, 2011, с. 24-27

ПРОГНОЗУВАННЯ ТИПІВ ДЕФЕКТІВ ПРИ СТИКОВОМУ ЗВАРЮВАННІ ОПЛАВЛЕННЯМ СТЕРЖНЬОВОЇ АРМАТУРИ ЗАЛІЗОБЕТОНУ

Автори
С. К. ФОМІЧОВ, д-р техн. наук, Є. П. ЧВЕРТКО, І. О. СКАЧКОВ, канд. техн. наук, Я. В. СХАБОВСЬКИЙ, (Нац. техн. ун-т України «КПІ»), П. М. ЧВЕРТКО, канд. техн. наук (Ін-т електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України)

Реферат
Наведено результати застосування нейронних мереж для вирішення задач прогнозування типів дефектів на прикладістикового зварювання оплавленням стержньової арматури залізобетону.

The paper gives the results of application of neural networks to solve the problem of prediction of defect types in the caseof flash-butt welding of concrete reinforcing bars.

1. Скачков И. О., Чвертко Е. П. Оценка стабильности процесса оплавления при контактной стыковой сварке // Автомат. сварка. — 2011. — № 3. — С. 38–40.
2. Скачков І. О., Шевченко М. В. Методика контролю якості джерел живлення для дугового зварювання із застосуванням штучних нейронних мереж // Наук. Вісті Нац. техн. ун-ту України «КПІ». — 2008. — № 4. — С. 115–122.
3. К вопросу применения нейронных сетей для контроля качества сварных соединений при подводной сварке / И. О. Скачков, А. Е Пирумов, С. Ю. Максимов и др. // Автомат. сварка. — 2006. — № 6. — С. 27–31.
4. Чвертко П. М., Чвертко Є. П. Особливості контактного стикового зварювання безперервним оплавленням стержньової араматури залізобетону // Вісник Нац. ун-ту кораблебудування ім. Адмірала Макарова. — 2010. — № 4. — С. 62–69.
 
Надійшла до редакції 22.09.2011
Підписано до друку 7.11.2011