Eng
Ukr
Rus
Триває друк

2012 №01 (06) 2012 №01 (01)

Технічна діагностика та неруйнівний контроль 2012 #01
«Техническая диагностика и неразрушающий контроль», 2013, №1, с. 53-58
 

ДОПИТАННЯ ГАРМОНІЗАЦІЇ СТАНДАРТУ ДСТУ-НБА.3.1-15:2010. Настанова з ультразвукового контролю зварних з’єднань металевих конструкцій. Частина 1Автори
Ю. В. РАДИШ, канд. фіз.-мат. наук, В. О. ЦЕЧАЛЬ, інж., А. С. КІРЄЄВ, канд. техн. наук (ТК «Спецмонтаж» ), І. Я. ШЕВЧЕНКО, канд. техн. наук (ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України), В. Г. РАДЬКО, канд. техн. наук (УкрНДІНК)Реферат
Вирішена одна з головних проблем гармонізації уніфікованих методів ультразвукового контролю, які регламентуються європейськими стандартами (ДСТУ EN 583, ДСТУ EN 1712, ДСТУ EN 1713, ДСТУ EN 1714, BS EN 25817, ISO 5817), із національними нормами оцінки якості зварних з’єднань металоконструкцій, установлені СНиП III-18–75, СНиП 3.03.01–87 та іншими нормативними документами. Зварні з’єднання сталевих конструкцій розділяються на три категорії в залежності від типу, умов експлуатації та рівня їх відповідальності. Ці категорії визначають, відповідно, три рівня якості ультразвукового контролю, який виконується при виготовленні, монтажі, експлуатації та ремонті сталевих конструкцій. Дефекти зварних з’єднань високого, середнього та низького рівня якості приводяться у відповідність з дефектами зварних з’єднань рівнів якості B, C і D, що визначаються європейськими стандартами BS EN 25817. Таким чином досягається гармонізація цього стандарту з європейськими нормами на виконання ультразвукового контролю.

One of the main problems of harmonizing unified methods of ultrasonic testing, which are regulated by European standards (DSTU EN 583, DSTU EN 1712, DSTU 1713, DSTU EN 1714, BS EN 25817, ISO 5817) with national norms for assessment of quality of welded joints of metal structures specified by SNiP III-18D75, SNiP 3.03.01D87 and other normative documents, has been solved. Welded joints of steel structures are divided into three categories, depending on the type, service conditions and level of their importance. These categories determine three levels of quality of ultrasonic testing, which is applied in fabrication, mounting, service and repair of steel structures. Defects of welded joints of high, medium and low quality level are coordinated with the defects of welded joints of quality levels B, C and D that are determined by European standards BS EN 25817. This way harmonizing of this standard with the European norms for ultrasonic testing performance is achieved.

Надійшла до редакції 20.09.2011
Підписано до друку 10.02.2012