Eng
Ukr
Rus
Триває друк
2018 №01 (01) DOI of Article
10.15407/tdnk2018.01.02
2018 №01 (03)

Технічна діагностика та неруйнівний контроль 2018 #01
Технічна діагностика і неруйнівний контроль №1, 2018, стор. 8-20
 
Контроль технічного стану технологічних трубопроводів за довготривалої експлуатації у водневовмісному робочому середовищі
 
Автор:
С. З. Стасюк
Інститут проблем міцності ім. Г. С. Писаренка НАН України, 01014, м. Київ, вул. Тимирязевська, 2. E-mail: stasiuk-ipp@list.ru
 
Реферат:
Розглянуто методичні підходи до експертної оцінки технічного стану технологічних трубопроводів, по яких транспортуються горючі і вибухонебезпечні середовища, що містять від 60 до 90 % об. водню в суміші з рідкими чи пароподібними вуглеводами, сірководнем та іншими компонентами. Бібліогр. 14, табл. 7, рис. 9.
 
Ключові слова: технологічні трубопроводи, каталітичний риформінг, воднева корозія, металографічні дослідження, механічні випробування, механічні властивості, ресурс безпечної експлуатації
 
Надійшла до редакції  23.02.2018
Підписано до друку 20.03.2018
 
Список літератури
 1. Арчаков Ю. И. (1985) Водородная коррозия стали. Москва, Металлургия.
 2. Шрейбер Г. К., Перлин С. М., Шебряев Б. Ф. (1969) Конструкционные материалы в нефтяной, нефтехимической и газовой промышленности. Москва, Машиностроение.
 3. Средин В. В., Тарасенков П. М. (1963) Оборудование и трубопроводы установок каталитического риформинга и гидроочистки. Ленинград, Гостоптехиздат.
 4. Антикайн П. А. (1990) Металлы и расчет на прочность котлов и трубопроводов. Москва, Энергоатомиздат.
 5. (2010) НПАОП 0.00-6.09-10 Порядок проведення огляду, випробування та експертного обстеження обладнання установок гідрогенізаційних процесів у нафтопереробному, нафтохімічному і хімічному виробництвах.
 6. (2001) ДСТУ 4046-2001 Обладнання технологічне нафтопереробних, нафтохімічних і хімічних виробництв. Технічне діагностування. Загальні технічні вимоги.
 7. Ланская К. А. (1980) Теплоустойчивые стали. Итоги науки и техники. Серия металловедения и термическая обработка. Москва, ВИНИТИ, Т. 14, сс. 54–99.
 8. Wegst C. W. (1995) Verlag Stahlschlussel GmbH, Dusseldorf.
 9. (1976) ТУ 14-3-517-76 Трубы бесшовные горячекатанные из стали марки 1Х2М1. Технические условия.
 10. (1975) ГОСТ 9467-75 Электоды покрытые металлические для ручной дуговой сварки конструкционных и теплоустойчивых сталей. Типы.
 11. (2003) РД 10-577-03 Типовая инструкция по контролю металла и продлению срока службы основных элементов котлов, турбин и трубопроводов тепловых электростанций.
 12. (1989) НПАОП 0.00-1.59-87 Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением. Москва, Недра.
 13. (1989) ПНАЭ Г-7-002-86 Правила и нормы в атомной энергетике. Нормы расчета на прочность оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок. Москва, Энергоатомиздат.
 14. (1977) ИТН-77 Инструкция по техническому надзору, методам ревизии и отбраковке оборудования нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств (нормат. док.). Волгоград, Волгоградская правда.
 
>