Eng
Ukr
Rus


Позорная война рф против Украины

Начата 20 февраля 2014 и полномасштабно продолжена 24 февраля 2022 года. С первых же минут рф ведет ее с нарушением законов и правил войны, захватывает атомные станции, уничтожает бомбардировками мирное население и объекты критической инфраструктуры. Правители и армия рф - военные преступники. Все, кто платит им налоги или оказывают какую-либо поддержку - пособники терроризма. Народ Украины вас никогда не простит и ничего не забудет.
Триває друк

2018 №01 (04) DOI of Article
10.15407/tdnk2018.01.05
2018 №01 (06)

Технічна діагностика та неруйнівний контроль 2018 #01
Технічна діагностика і неруйнівний контроль №1, 2018, стор. 34-41
 
Застосування технології акустико-емісійного контролю при оцінці стану посудин хімічного виробництва

Авторы:
А. Я. Недосєка, С. А. Недосєка, М. А. Яременко, М. А. Овсієнко
ІЕЗ ім. Є. О. Патона НАН України. 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11. E-mail: office@paton.kiev.ua
 
Реферат:
Розглянуто результати проведених випробувань методом акустичної емісії реактора типу 103-D, що застосовується у виробництві аміаку, в процесі експлуатації. Показано, що в посудині на момент випробувань формуються області з концентрацією дефектів. Відзначено, що в подальшому ці області можуть накопичувати дефекти, що розвиваються і будуть представляти певну небезпеку, яка класифікується шкалою прогнозного алгоритму випробувальної апаратури, у зв’язку з чим для таких конструкцій рекомендується безперервний моніторинг і періодична оцінка ресурсу. Бібліогр. 12, табл. 1, рис. 9.
 
Ключові слова: акустична емісія, реактор 103-D, дефекти, безперервний моніторинг, ресурс
 
Надійшла до редакції 10.01.2018
Підписано до друку 20.03.2018
 
Список литературы
 1. Недосека А. Я. (2008) Основы расчета и диагностики сварных конструкций. Патон Б. Е. (ред.). Киев, Индпром.
 2. (2003) ДСТУ 4227-2003 Настанови щодо проведення акустико-емісійного діагностування об’єктів підвищеної небезпеки. Держстандарт України.
 3. (2006) СОУ 50.07-2006 Методичні рекомендації з акустико-емісійного діагностування обладнання основних виробництв хімічної, нафтохімічної та нафто газопереробної промисловості. Загальні вимоги. ТК-78, Київ.
 4. (2012) СОУ 50.10-2012 Настанови щодо проектування та впровадження систем акустико-емісійного контролю, діагностування та моніторингу об’єктів підвищеної небезпеки. ТК-78, Київ.
 5. Недосека С. А. (2007) Прогноз разрушения по данным акустической эмиссии. Технічна діагностика і неруйнівний контроль, 2, 3–9.
 6. Недосека А. Я., Недосека С. А., Овсиенко М. А. и др. (2016) Испытания сосудов давления международной группой специалистов. Там же, 3, 3–11.
 7. (2015) 68-я ежегодная ассамблея международного института сварки IIW 2015. Хельсинки, Финляндия. Там же, 4, 58.
 8. Недосека С. А. (1998) Причины возникновения повреждений и остаточный ресурс материала аварийного участка трубопровода Дашава–Киев. Там же, 1, 38–49.
 9. Недосека С. А., Недосека А. Я. (2010) Комплексная оценка поврежденности и остаточного ресурса металлов с эксплуатационной наработкой. Там же, 1, 9–16.
 10. Васильєв О. С., Грузд А. А., Йолкін А. О. та ін. (2012) 10-річний досвід впровадження безперервного акустико-емісійного моніторингу сховищ аміаку Одеського припортового заводу. Хімічна промисловість України, 3, 43–52.
 11. Патон Б. Е., Лобанов Л. М., Недосека А. Я. и др. (2012) Опыт ИЭС им. Е. О. Патона в области акустико-эмиссионного контроля. Технічна діагностика і неруйнівний контроль, 1, 7–22.
 12. Патон Б. Е., Лобанов Л. М., Недосека А. Я. и др. (2014) О применении АЭ технологии при непрерывном мониторинге трубопроводов энергетических комплексов, работающих при высокой температуре. Там же, 3, 7–14.