Eng
Ukr
Rus


Позорная война рф против Украины

Начата 20 февраля 2014 и полномасштабно продолжена 24 февраля 2022 года. С первых же минут рф ведет ее с нарушением законов и правил войны, захватывает атомные станции, уничтожает бомбардировками мирное население и объекты критической инфраструктуры. Правители и армия рф - военные преступники. Все, кто платит им налоги или оказывают какую-либо поддержку - пособники терроризма. Народ Украины вас никогда не простит и ничего не забудет.
Триває друк

2018 №02 (03) DOI of Article
10.15407/tdnk2018.02.04
2018 №02 (05)

Технічна діагностика та неруйнівний контроль 2018 #02
Технічна діагностика і неруйнівний контроль №2, 2018, стор. 32-36
 
Застосування кругових статистик для виявлення сигналів ультразвукового неруйнівного контролю
 
Автори
Ю. В. Куц1, Ю. Ю. Лисенко1, М. О. Редька1, О. Д. Близнюк2
1«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». 03056, м. Київ, просп. Перемоги, 37. E-mail: j.lysenko@kpi.ua
2Національний авіаційний університет. 03058, м. Київ, просп. Космонавта Комарова, 1.
 
Реферат:
Розглянуто метод виявлення сигналів ультразвукового неруйнівного контролю на фоні адитивного гауссового шуму. Метод ґрунтується на аналізі кругової дисперсії, яка визначається за фазовою характеристикою досліджуваного сигналу, і не потребує апріорної інформації про параметри моделі сигналу ультразвукового неруйнівного контролю. Наведено результати моделювання процесу виявлення сигналів ультразвукового неруйнівного контролю на фоні шуму. Бібліогр. 11, рис. 4.
Ключові слова: кругові статистики, кругова дисперсія, виявлення сигналів в шумах, ультразвуковий неруйнівний контроль
 
 1. (2014) Справочник по радиолокации. Сколник М. И. (ред.). Пер. с англ. под об. ред. Вербы B. C. В 2 книгах. Книга 2. Москва, Техносфера.
 2. Маєвський С. М., Бабак В. П., Щербак Л. М. (1993) Основи побудови систем аналізу сигналів у неруйнівному контролі. Київ, Либідь.
 3. Качанов В. К., Мозговий О. В., Пітолін О. І. та ін. (1994) Сучасні методи та засоби ультразвукового контролю з використанням статистичної обробки сигналів. Навч. посібник. Бабак В. П. (ред.). Київ, ІСДО.
 4. Марченко Б. Г., Приймак М. В., Щербак Л. М. (2001) Теоретичні основи аналізу стохастичних сигналів і шумів. Навчальний посібник. Тернопіль, ТДТУ імені Івана Пулюя.
 5. Качанов В. К., Соколов И. В. (2007) Особенности применения сложномодулированных сигналов в ультразвуковой дефектоскопии. Дефектоскопия, 12, 18–42.
 6. Карпаш О. М., Рибіцький І. В., Карпаш М. О. (2008) Обґрунтування можливості використання кодів Баркера для підвищення чутливості ультразвукового безконтактного способу вимірювання товщини. Техническая диагностика и неразрушающий контроль, 2, 31–35.
 7. Соколов И. В. (2007) Сплит-способ ультразвукового контроля. Дефектоскопия, 12, 3–17.
 8. Тютякин А. В. (2012) О применении вейвлет-преобразования в спектральном анализе информативных сигналов систем неразрушающего контроля и диагностики. Контроль. Диагностика, 8, 11–16.
 9. Куц Ю. В., Щербак Л. М. (2009) Статична фазометрія. Тернопіль, Вид-во Тернопільського технічного ун-ту імені Івана Пулюя.
 10. Близнюк О. Д., Єременко В. С., Куц Ю. В. та ін. (2009) Застосування методу статистичної фазометрії в ультразвуковому неруйнівному контролі. Зб. наук. праць «Неруйнівний контроль матеріалів і конструкцій». Серія: Фізичні методи та засоби контролю середовищ, матеріалів та виробів. Львів, ФИІ ім. Г. В. Карпенка, 14, сс. 50–55.
 11. Лайонс Р. (2007) Цифровая обработка сигналов. Второе издание. Пер. с англ. Москва, ООО «Бином-Пресс».
 
Надійшла до редакції 02.03.2018
Підписано до друку 24.05.2018