Eng
Ukr
Rus
Триває друк

2018 №02 (06) DOI of Article
10.15407/tdnk2018.02.07
2018 №02 (08)

Технічна діагностика та неруйнівний контроль 2018 #02
Технічна діагностика і неруйнівний контроль №2, 2018, стор. 53-58
 
 
Оптоелектронний сенсорний течошукач для детектування витоків амоніаку
 
Автори:
П. А. Манорик1, О. В. Шульженко1, О. Л. Кукла2, О. М. Федченко2, Ю. М. Посипайко3, В. М. Гребенніков1, С. О. Сотнік1
1Інститут фізичної хімії ім. Л. В. Писаржевського НАН України. 03028, м. Київ, просп. Науки, 31.
2Інститут фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України. 03028, м. Київ, просп. Науки, 41.
3 ІЕЗ ім. Є. О. Патона НАН України. 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11. E-mail: office@paton.kiev.ua
 
Реферат:
Розроблено портативний оптоелектронний сенсорний течошукач для детектування витоків амоніаку крізь наскрізні дефекти промислових об’єктів, хімічний сенсор та аеродинамічний пристрій для транспортування проби аналіту від дефекту до сенсора як складові приладу. З’ясовано на підставі аналізу результатів досліджень, що прилад здатен надійно детектувати концентрації амоніаку порядку 1 ppm, ефективно функціонує в діапазоні концентрацій амоніаку 1...10 ppm. Визначено оптимальні умови, за яких доцільно експлуатувати прилад. Бібліогр. 9, рис. 6.
Ключові слова: оптоелектронний сенсорний течошукач, амоніак, витоки, детектування
 
 
  1. Шмидт Д., Шварц В. (1991) Оптоэлектронные сенсорные системы. Пер. с нем. Москва, Мир.
  2. Бударин Л. и., Касаев К. С., Наумов В. Н. (1991) Химические методы испытаний изделий на герметичность. Киев, Наукова думка.
  3. Дьяконов В. П., Абраменкова И. В. (2002) MATLAB. Обработка сигналов и изображений. Специальный справочник. С.-Пб., Питер.
  4. Пиккеринг У. Ф. (1977) Современная аналитическая химия. Москва, Химия.
  5. (1976) Индикаторы. Бишоп Э. (ред.). Москва, Мир.
  6. ГОСТ 29298-2005 Ткани хлопчатобумажные и смешанные бытовые. Общие технические условия.
  7. ТУ У 20.5-05417213-005:2017 Хімічний оптичний сенсор на аміни.
  8. Хоруженко В. Ю., Вахула О. А., Костюкевич К. В., Кукла О. Л., Самойлова І. О., Христосенко Р. В. (2008) Колориметричний детектор для аналізу компонентів газових і рідких сумішей. Україна. Пат. № 84899.
  9. Шульженко О. В., Манорик П. А., Посипайко Ю. М., Погоріла Л. М. (2013) Струминний безконтактний щуп течошукача. Україна Пат. № 102457.
 
Надійшла до редакції 30.05.201
Підписано до друку 24.05.2018
>