Eng
Ukr
Rus


Позорная война рф против Украины

Начата 20 февраля 2014 и полномасштабно продолжена 24 февраля 2022 года. С первых же минут рф ведет ее с нарушением законов и правил войны, захватывает атомные станции, уничтожает бомбардировками мирное население и объекты критической инфраструктуры. Правители и армия рф - военные преступники. Все, кто платит им налоги или оказывают какую-либо поддержку - пособники терроризма. Народ Украины вас никогда не простит и ничего не забудет.
Триває друк

2018 №02 (08) DOI of Article
10.15407/tdnk2018.02.09
2018 №02 (10)

Технічна діагностика та неруйнівний контроль 2018 #02
Технічна діагностика і неруйнівний контроль №2, 2018, стор. 63-68
 
Моделювання можливості розвитку тріщиноподібних дефектів у посудинах тиску з двошарових сталей
 
Автори:
І. І. Перепічай, А. О. Перепічай, В. В. Мутас, М. Д. Рабкіна
ІЕЗ ім. Є. О. Патона НАН України. 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11. E-mail: office@paton.kiev.ua
 
Реферат:
Після закінчення нормативного терміну служби багато з відповідальних зварних конструкцій продовжують свою роботу, в зв’язку з чим виникає необхідність продовження їх експлуатації в безпечному режимі. Найбільш вразливим місцем з точки зору виникнення і поширення тріщиноподібних дефектів в елементах обладнання з біметалу є ділянка переходу від корозійностійкої до теплостійкої сталі. Оскільки емпіричні розрахунки, особливо в разі біметалу, не завжди здійсненні, виникає необхідність моделювання напружено-деформованого стану конструкції, що дає можливість спрогнозувати подальше зростання дефекту заданих розмірів при відомих робочих параметрах конструкції. Бібліогр.10, табл. 2, рис. 6.
 
Ключові слова: тріщиноподібні дефекти, моделювання напружено-деформованого стану, коефіцієнт інтенсивності напружень, двошарові сталі
 
 
  1. Лобанов Л. М., Рабкина М. Д., Нетребский М. А., Мутас В. В. (2013) Закономерности развития эксплуатационных дефектов в сварных конструкциях нефтеперерабатывающего комплекса. Сб. мат. «Повышение надежности и долговечности оборудования нефтегазовой промышленности», Бердянск, сс. 97–102.
  2. Гиренко В. С., Рабкина М. Д., Дядин В. П. и др. (1998) Некоторые результаты технической диагностики сосудов и трубопроводов в нефтехимической промышленности. Техническая диагностика и неразрушающий контроль, 3, 17–24.
  3. Гиренко В. С., Рабкина М. Д., Гиренко С. В. (2003) Физико-механические изменения в сталях при эксплуатации в водородосодержащих средах. Там же, 4, 18–24.
  4. Рабкіна М. Д., Перепічай А. О., Перепічай І. І., Мутас В. В. (2017) Аналіз результатів технічного діагностування кожухотрубних теплообмінників для ранжування експлуатаційних дефектів та оцінки їх впливу на залишковий ресурс. Там же, 2, 50–54.
  5. Гиренко В. С., Мутас В. В., Гиренко С. В. (2001) Прочность трубопроводов и сосудов с коррозионными выемками. Там же, 4, 21–23.
  6. Рабкина М. Д. (2004) Результаты технического диагностирования печных змеевиков установок каталитического риформинга и гидроочистки нефтепродуктов. Там же, 2, 9–17.
  7. Рабкина М. Д. (2005) Оценка коррозионных поражений колонн ректификации и сероочистки углеводородных газов. Там же, 2, 3–8.
  8. НПАОП 0.00-6.09-10 (1.6, п.4.3.10) Порядок проведення огляду, випробування та експертного обстеження обладнання установок гідрогенізаційних процесів у нафтопереробному, нафтохімічному виробництвах.
  9. ПНАЭ Г-7-002-86 Нормы расчета на прочность оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок.
  10. Ющенко К. А., Чекотило Л. В., Каховский Ю. Н. и др. Опыт ремонта корпусов колонного оборудования по переработке нефти из двухслойных сталей. Режим доступа: http://www.kpi.kharkov.ua/archive/Наукова_періодика/vestnik/Хімія,%20хімічна%20технологія%20та%20екологія/2010/14/17.pdf, С. 122–136.
 
Надійшла до редакції 22.03.2018
Підписано до друку 24.05.2018