Eng
Ukr
Rus
Триває друк

2018 №03 (05) DOI of Article
10.15407/tdnk2018.03.06
2018 №03 (01)

Технічна діагностика та неруйнівний контроль 2018 #03

Технічна діагностика і неруйнівний контроль №3, 2018, стор. 47-57
Ідентифікація ризиків при виробництві зварних конструкцій для впровадження ризик-менеджменту на підприємстві

Автори:
Ю. К Бондаренко, О. В. Ковальчук
ІЕЗ ім. Є. О. Патона НАН України. 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11. E-mail: office@paton.kiev.ua

Реферат:
Визначені умови побудови системи менеджменту підприємства зварювального виробництва на підставі нових міжнародних вимог. Планування діяльності підприємства і технічне регулювання ґрунтується на основі ризик-орієнтованого підходу. Для цього підприємство керує конкретними ризиками та впроваджує заходи з менеджменту ризиків, які стають складовою системи менеджменту якості підприємства в цілому. Важливим є ідентифікувати ризики, які діють в зварювальному виробництві, і виділити суттєві ризики, навколо яких будується система менеджменту. З цієї метою підприємство має виявити небезпечні впливи, оцінити імовірність їх виникнення, можливі наслідки, які з ними пов’язані. Запропоновано підхід до класифікації ризиків в зварювальному виробництві та надано примірний перелік ризиків при виготовленні зварних конструкцій та проведенні технічної діагностики і неруйнівного контролю. Бібліогр. 25, табл. 3, рис. 4.
Ключові слова: управління ризиками, менеджмент ризику, виготовлення зварних конструкцій, неруйнівний контроль зварних конструкцій

Надійшла до редакції 13.07.2018
Підписано до друку 20.09.2018

Список літератури
1. Віткін Л., Лапач С. (2007) Як визначити ступінь небезпеки продукції. Стандартизація, сертифікація, якість, 3, 48–54.
2. Закон України «Про технічні регламенти і оцінку відповідності» від 15.01.2015 124-VIII.
3. ISO Guide 73:2009 Керування ризиками. Словник термінів.
4. ДСТУ ISO 31000:2014 (ISO 31000:2009, IDT) Менеджмент ризиків. Принципи та керівні вказівки.
5. ДСТУ IEC/ISO 31010:2013 (IEC/ISO 31010:2009, IDT) Керування ризиком. Методи загального оцінювання ризику.
6. Бондаренко Ю. К., Ковальчук О. В. (2017) Оцінка ризику експлуатації зварної конструкції на підставі моніторингу процесів управління якістю і проведення комплексу випробувань. Технічна діагностика і неруйнівний контроль, 3, 56–63.
7. Бондаренко Ю. К., Ковальчук О. В. (2017) Оцінка ризику експлуатації зварної конструкції на підставі моніторингу процесів управління якістю і проведення комплексу випробувань. Сварщик, 3, 28–32.
8. Касторская Л. В. (2015) Непрерывное совершенствование деятельности организации. Менеджмент риска и ISO 9001:2015. Что мы умеем и чему еще предстоит научиться. Центр Приоритет, Нижний новгород. http//mc/misis.ru/seminar/2015/reports/Kastorskaya-2015.pdf
9. EN 1090-2:2008 Конструкции стальные строительные. Изготовление стальных и алюминиевых конструкций. Часть 2. Технические требования к стальным конструкциям.
10. EN 1090:2002 Еврокод. Основы проектирования конструкций.
11. ДСТУ ISO 3834-1:2008 Вимоги до якості зварювання плавленням металевих матеріалів. Частина 1. Критерії для вибору відповідного рівня до якості.
12. ДСТУ ISO 3834-2:2008 ДСТУ ISO 3834:2008 Вимоги до якості зварювання плавленням металевих матеріалів. Частина 2. Всебічні вимоги до якості.
13. ДСТУ ISO 3834-3:2008 Вимоги до якості зварювання плавленням металевих матеріалів. Частина 3. Типові вимоги до якості.
14. ДСТУ ISO 3834-4:2008 Вимоги до якості зварювання плавленням металевих матеріалів. Частина 4. Елементарні вимоги до якості.
15. ДСТУ ISO 3834-5:2008 Вимоги до якості зварювання плавленням металевих матеріалів. Частина 5. Документи, вимоги яких необхідно виконувати для підтвердження відповідності ISO 3834-2, ISO 3834-3 ISO 3834-4.
16. ДСТУ EN ISO 14554-1:2015 (EN ISO 14554-1:2013, IDT; ISO 14554-1:2013, IDT) Вимоги до якості зварювання. Зварювання опором металевих матеріалів. Частина 1. Докладні вимоги до якості.
17. ДСТУ EN ISO 14554-2:2015 (EN ISO 14554-1:2013, IDT; ISO 14554-1:2013, IDT) Вимоги до якості зварювання. Зварювання опором металевих матеріалів. Частина 2. Елементарні вимоги до якості.
18. ДСТУ EN ISO 12100:2014 Безпечність машин. Загальні принципи розрахунку. Оцінка ризиків і зниження ризиків.
19. ДСТУ ISO 11462:2008 Статистичний контроль. Керівництво для виконання статистичного контролю.
20. ДСТУ ISO 15614:2015 Частини 1-14 Технічні умови та атестація технології зварювання металевих матеріалів. Випробування процесів зварювання.
21. ДСТУ 2456-94 Зварювання дугове і електрошлакове. Вимоги безпеки.
22. ДСТУ 2489-94 (ГОСТ 12.3.047-94) Система стандартів безпеки праці. Контактне зварювання. Вимоги безпеки.
23. НПАОП 28.52-1.31-13 Правила охорони праці під час зварювання металів.
24. Левченко О. Г. (2009) Охорона праці у зварювальному виробництві. Навчальний посібник. Москва, Основа.
25. Постанова КМУ від 10 травня 2018 р. № 342 Київ. Про затвердження методик розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), а також уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю).