Eng
Ukr
Rus


Позорная война рф против Украины

Начата 20 февраля 2014 и полномасштабно продолжена 24 февраля 2022 года. С первых же минут рф ведет ее с нарушением законов и правил войны, захватывает атомные станции, уничтожает бомбардировками мирное население и объекты критической инфраструктуры. Правители и армия рф - военные преступники. Все, кто платит им налоги или оказывают какую-либо поддержку - пособники терроризма. Народ Украины вас никогда не простит и ничего не забудет.
Триває друк

2018 №03 (04) DOI of Article
10.15407/tdnk2018.03.05
2018 №03 (06)

Технічна діагностика та неруйнівний контроль 2018 #03

Технічна діагностика і неруйнівний контроль №3, 2018, стор. 43-46
Особливості вібраційних вимірів в прокатних клітях

Автори:
В. В. Веренев1, А. В. Баглай2, С. В. Белодеденко3
1Інститут чорної металургії НАН України ім. З. І. Некрасова. 49107, м. Дніпро, пл. Академіка Стародубова, 1. E-mail: verenev0704@gmail.com
2ДП «Діамех-Україна». 61105, м. Харків-105, вул. Киргизька, 19, АБК-1. E-mail: baglay@diamech.com.ua
3Національна металургійна академія України. 49600, м. Дніпро, пр-т Гагаріна, 4. E-mail: sergeibelo @ gmail.com

Реферат:
При розробці систем діагностики для прокатних станів необхідно враховувати два режими роботи: перехідний при захопленні смуги валками і сталий під час холостого ходу і прокатки. Показано, що вимірювання вібросигналів перехідних процесів слід проводити, перш за все, з урахуванням поєднань найгіршого і найкращого стану шпиндельного і моторного ділянок лінії приводу. В цьому випадку істотно підвищується вірогідність визначення зносу і кутових зазорів в з’єднаннях. Діагностування в стаціонарному режимі роботи здійснюється так, як і для роторних машин, в результаті чого встановлюють поломки підшипників, зубчастих зачеплень та ін., що не визначається при захопленні смуги. Бібліогр. 5, табл. 1, рис. 4.
Ключові слова: прокатна кліть, лінія приводу, динаміка, знос, зазори, вібрація, діагностика

Надійшла до редакції 21.03.2018
Підписано до друку 20.09.2018

Список літератури
1. Веренев В. В., Большаков В. И., Путноки А. Ю. и др. (2011) Динамические процессы в клетиях широкополосного стана 1680. Днепропетровск, ИМА-пресс.
2. Клименко В. Н., Коновалов Л. В., Горелик В. С. (1976) Режимы нагружения и прочность прокатных станов. Киев, Техника.
3. Гребеник В. М., Цапко В. К. (1989) Надежность металлургического оборудования (оценка эксплуатационной надежности и долговечности). Справочник. Москва, Металлургия.
4. Веренев В. В., Большаков В. И., Путноки А. Ю. и др. (2007) Диагностика и динамика прокатных станов. Днепропетровск, ИМА-пресс.
5. Барков А. В., Баркова Н. А., Азовцев А. Ю. (2000) Мониторинг и диагностика роторных машин по вибрации. Санкт-Петербург, Изд. Центр СПбГМУ.