Eng
Ukr
Rus
Триває друк

2018 №03 (03) DOI of Article
10.15407/tdnk2018.03.04
2018 №03 (05)

Технічна діагностика та неруйнівний контроль 2018 #03

Технічна діагностика і неруйнівний контроль №3, 2018, стор. 35-42

Автоматизація геодезичного моніторингу устаткування компресорних станцій

В. Т. Криворучко1, М. І. Навальнєв2


1Харків. Нац. ун-т будівництва та архітектури. 61002, м. Харків, вул. Сумська, 40. E-mail: limbik@narod.ru
2Харків. територіальний центр філії НВЦ «ТЕХДІАГАЗ». 61002, м. Харків, вул. Маршала Конєва, 16. E-mail: shkorina-enbung@i.ua

Реферат:
Розглянуто проблеми автоматизації геодезичного моніторингу компресорних станцій газотранспортної системи України. Проаналізовано особливості розподілу температури на території газокомпресорної станції. Розглянуто процеси рефракції й методика обчислення поправок, а також схеми зменшення впливу рефракційних похибок на результати вимірів. Показано, як при мінімальних матеріальних витратах можна вирішувати проблеми геодезичного моніторингу устаткування компресорних станцій. Библіогр. 4, табл. 3, рис. 17.
Ключові слова: автоматизація, геодезичний моніторинг устаткування, газотранспортна система України, гідростатична система, рефракція, опорні мережі

Надійшла до редакції 13.09.2018
Підписано до друку 20.09.2018

Список літератури
1. Криворучко В. Т., Навальнєв М. І. (2016) Інженерний геодезичний моніторинг фундаментів обладнання компресорних станцій. Техническая диагностика и неразрушающий контроль, 4, 40–46.
2. Кудря В. Д., Навальнев Н. И. (2017) Комплексная диагностика энергомеханического оборудования и ее информационно-контрольное обеспечение. Идея и механизм реализации. Харьков, Факт.
3. Криворучко В. Т. (1983) Разработка пространственной автоматизированной системы гидростатического нивелирования. Дис. на соискание ученой степени канд. тех. наук: 61 85-5/3989: 05.24.01. Киев.
4. Загребин Д. В. (1966) Введение в астрометрию. Москва–Ленинград.
5. Клюшин Е. Б., Киселев М. И., Михелев Д. Ш., Фельдман В. Д. (2004) Инженерная геодезия: Учебник для вузов. Михелев Д. Ш. (ред.). Москва, Издательский центр «Академия».