Eng
Ukr
Rus
Триває друк

2018 №04 (07) DOI of Article
10.15407/tdnk2018.04.01
2018 №04 (02)

Технічна діагностика та неруйнівний контроль 2018 #04

Технічна діагностика і неруйнівний контроль №4, 2018, стор. 19-23

Оцінка енергії, що витрачається на утворення пошкоджень при руйнуванні матеріалів, на основі даних акустичної емісії

А. Я. Недосєка, С. А. Недосєка


ІЕЗ ім. Є. О. Патона НАН України. 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11. E-mail: office@paton.kiev.ua

Реферат:
З огляду на те, що застосування акустичної емісії при безперервному моніторингу конструкцій при експлуатації дозволяє ефективно вирішувати цілий ряд питань забезпечення і управління їх безпеки, а використання інтернету забезпечує контроль цього процесу практично з будь-якої зовнішньої точки, все більшої актуальності набуває застосування методів оцінки стану матеріалів на основі даних акустичної емісії. Дані, отримані як при моніторингу реальних конструкцій, так і при випробуваннях зразків, показують, що для оцінки стану матеріалів конструкцій може становити інтерес енергія, пов’язана з деформацією матеріалу і утворенням в ньому пошкоджень. Виділення із загальної енергії руйнування частини, пов’язаної з утворенням пошкоджень, може істотно уточнити розрахунки на міцність і оцінити стан матеріалу в кожен момент часу його експлуатації під навантаженням. У даній роботі приведені можливості використання даних акустичної емісії по виділенню цієї частини енергії і показано, яку частину загальної енергії руйнування вона становить, її зв’язок з накопиченням пошкоджень структури матеріалу, які в процесі пошкоджуваності підсумовуються і, в кінцевому рахунку, призводять до руйнування. Бібліогр. 15, рис. 5.
Ключові слова: міцність матеріалів, енергія руйнування матеріалів, діагностика

Надійшла до редакції 25.09.2018
Підписано до друку 11.12.2018

Список літератури
1. Бриджмен Н. (1955) Исследование больших пластических деформаций и разрыва. Москва, Изд-во иностр. лит.
2. Волков В. А. (1980) Основные результаты базового эксперимента по механике разрушения на низкопрочной стали. Проблемы разрушения металлов. Москва, Знание.
3. Лебедев А. А., Чаусов Н. Г. (1988) Экспресс-метод оценки трещиностойкости пластичных материалов. Киев, АН УССР, препринт.
4. Недосека А. Я. (2008) Основы расчета и диагностики сварных конструкций. Патон Б. Е. (ред.) Киев, Индпром.
5. Недосека А. Я., Недосека С. А., Маркашова Л. И., Алексеенко Т. А. (2018) Исследование методом акустической эмиссии кинетики накопления повреждений при разрушении материалов. Техническая диагностика и неразрушающий контроль, 3, 3–10.
6. Недосека С. А. (1992) Метод акустической эмиссии как эффективное средство для исследования кинетики разрушения материалов на стадиях зарождения и развития трещин (Обзор). Там же, 3, 26–34.
7. Недосека С. А. (1998) Причины возникновения повреждений и остаточный ресурс материала аварийного участка трубопровода Дашава–Киев. Там же, 1, 38–50.
8. Патон Б. Е., Лобанов Л. М., Недосека А. Я. и др. (2014) О применении АЭ технологии при непрерывном мониторинге трубопроводов энергетических комплексов, работающих при высокой температуре. Там же, 3, 7–14.
9. Скальский В. Р. (2003) Оцінка накопичення об’ємної пошкодженості твердих тіл за сигналами акустичної емісії. Там же, 4, 29–36.
10. Чаусов Н. Г., Недосека С. А., Лебедев А. А. (1993) Исследование кинетики разрушения сталей на заключительных стадиях деформирования методом акустической эмиссии. Проблемы прочности, 12, 14–21.
11. Stone D. E., Dingwall P. F. (1977) Acoustic Emission parameters and their interpretation. NDT international, 10, 51–56.
12. Nakamura Yosio, Veach C. L., McCauley B. O. (1971) Amplitude distribution of acoustic emission signals. A symposium presented at the December Committee Week American Society for Testing and Materials. Bal Harbour, 7–8 December, pp. 164–186.
13. Tetelman A. S., Chow R. (1971) Acoustic emission testing and micro cracking processes. A symposium presented at the December Committee Week American Society for Testing and Materials. Bal Harbour, 7–8 December, pp. 30–40.
14. Beveridge A., Ham B., Rosenbrock L., Kriesl N. (2009) Acoustic emission monitoring of high energy piping. IIW Annual assembly and international conference, 12–18 July 2009. XI-926–09, Singapore.
15. (2015) 68-я ежгодная ассамблея международного института сварки IIW-2015. Хельсинки, Финляндия, Техническая диагностика и неразрушающий контроль, 4, 58