Eng
Ukr
Rus
Триває друк

2018 №04 (02) DOI of Article
10.15407/tdnk2018.04.03
2018 №04 (04)

Технічна діагностика та неруйнівний контроль 2018 #04

Технічна діагностика і неруйнівний контроль №4, 2018, стор. 30-35

Моделювання перехідних процесів у вимірювальному каналі вихрострумового дефектоскопу

В. В. Долиненко1, Є. В. Шаповалов1, Ю. В. Куц2, М. О. Редька2, В. М. Учанін3


1ІЕЗ ім. Є. О. Патона НАН України. 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11. E-mail: office@paton.kiev.ua
2НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 03056, м. Київ, пр. Перемоги, 37.
3Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка НАН України. 79060, м. Львів, вул. Наукова, 5. E-mail: vuchanin@gmail.com

Реферат:
Розроблено імітаційну модель аналогової частини вимірювального тракту дефектоскопу, призначеного для використання в автоматизованих системах вихрострумового контролю, а також віртуальний стенд та методику для її випробувань. На розробленій моделі виконано дослідження перехідних процесів в аналоговому тракті дефектоскопу для різних типів вхідних вихрострумових перетворювачів. Результати досліджень можуть бути використані для коригування алгоритмів автоматичного калібрування і опрацювання інформаційних сигналів та прийняття рішень в автоматизованих системах вихрострумового контролю. Бібліогр. 12, рис. 9.
Ключові слова: автоматичний вихрострумовий дефектоскоп, вихрострумовий сигнал, імітаційна модель, амплітудна і фазова модуляція, перехідний процес

Надійшла до редакції 15.11.2018
Підписано до друку 11.12.2018

Список літератури
1. Клюев В. В., Соснин Ф. Р., Ковалев А. В. и др. (2005) Неразрушающий контроль и диагностика. Справочник. Москва, Машиностроение.
2. Satish S Udpa (technical editor), Patrick O’Moore (editor) (2004) Nondestructive testing handbook, Third edition: 5, Electromagnetic testing. ASNT.
3. Федосенко Ю. К. (2005) Становление, современное состояние и перспективы развития вихретокового контроля. Контроль. Диагностика, 5, 71–75.
4. Клюев В. В., Федосенко Ю. К., Мужицкий В. Ф. (2007) Вихретоковый контроль: современное состояние и перспективы развития. В мире неразрушающего контроля, 2, 4–9.
5. Luis F. S. G. Rosado. (2014) New eddy current probes and digital processing algorithms for friction stir welding testing. Lisbon, Lisbon University.
6. Сухоруков В. В., Вайнберг Є. И., Кажис Р.-Й. Ю. и др. (1993) Неразрушающий контроль. В 5 кн. Кн. 5. Интроскопия и автоматизация неразрушающего контроля. Практ. пособие. Москва, Высшая школа.
7. Учанін В. М. (2013) Накладні вихрострумові перетворювачі подвійного диференціювання: монографія. Львів, СПОЛОМ.
8. Юревич Е. И. (2005) Основы робототехники. Санкт-Петурбург, БВХ-Петербург.
9. Долиненко В. В., Шаповалов Є. В., Скуба Т. Г. та ін. (2017) Роботизована система неруйнівного вихрострумового контролю виробів зі складною геометрією. Автоматическая сварка, 5-6(764), 60–67.
10. Луценко Г. Г., Учанин В. Н, Гогуля В. Н. (2005) Автоматизированная многоканальная вихретоковая система для выявления и идентификации глубокозалегающих и поверхностных дефектов труб из неферромагнитных сталей. Вип. 10: Електромагнітні та акустичні методи неруйнівного контролю матеріалів та виробів. Серія: Фізичні методи та засоби контролю середовищ, матеріалів та виробів. Львів, Фізико-механічний ін-т ім. Г. В. Карпенка НАН України, 108–111.
11. Сляднева Н. А. (2008) «РОБОСКОП ВТ-3000» Роботизированный комплекс вихретокового контроля. Диагностические приборы. Средства и технологии неразрушающего контроля, 1, 31.
12. Дьяконов В. П. (2013) Simulink. Самоучитель. Москва, ДМК-Пресс.