Eng
Ukr
Rus
Триває друк
2019 №01 (04) DOI of Article
10.15407/tdnk2019.01.05
2019 №01 (06)

Технічна діагностика та неруйнівний контроль 2019 #01
Технічна діагностика і неруйнівний контроль №1, 2019, стр. 40-46
 
Неруйнівний контроль елементів тонкостінних конструкцій перетворюваного об’єму космічного призначення методом ширографії
 
Авторы:
Л.М. Лобанов, В.А. Півторак, І.В. Киянець, В.В. Савицький
ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України. 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11. E-mail: office@paton.kiev.ua

Реферат:
За результатами експериментальних досліджень, проведених методом електронної ширографії, розроблено технології неруйнівного контролю якості та виявлення зон втрати стійкості елементів і вузлів тонкостінних конструкцій перетворюваного об’єму космічного призначення при навантаженні їх внутрішнім тиском, термічним, механічним та комбінованим способами. Ефективність застосування запропонованих технологій була підтверджена при проведені експериментів з діагностики натурних як розгорнутих конусних елементів конструкцій перетворюваного об’єму, так і нерозгорнутих у вигляді гофрованих дисків. Бібліогр. 6, рис. 8.
Ключові слова: конструкції перетворюваного об’єму, неруйнівний контроль якості, електронна ширографія
 
Надійшла до редакції 20.02.2019 46
Підписано до друку 06.03.2019

1. Патон Б.Е., Лобанов Л.М., Волков В.С. (2011) Конструкции преобразуемого объема (Обзор). Автоматическая сварка, 12, 30–39.
2. Лобанов Л.М., Волков В.С. (2014) Конструкции преобразуемого объема космической техники. Космическая техника. Ракетное вооружение: Сб. науч.-техн. ст. Вып. 2. Днепропетровск, ГП КБ «Южное», сс. 55–60.
3. Paton B.E., Lobanov L.M., Volkov V.S. (2015) Metal transformable-volume structures for space engineering. Acta Astronautica, 110, 50-57. Doi: 10.1016/j.actaastro.2015.01.005.
4. Hung Y.Y., Ho H.P. (2005) Shearography: An optical measurement technique and applications. Materials Science and Engineering, R49, 61–87.
5. Лобанов Л.М., Пивторак В.А., Савицкая Е.М., Киянец И.В. (2008) Диагностика элементов и узлов конструкций с применением метода электронной ширографии. Техническая диагностика и неразрушающий контроль, 4, 7–13.
6. Лобанов Л.М., Пивторак В.А., Киянец И.В., Олейник Е.М. (2004) Методика, технология и аппаратура ширографического неразрушающего контроля материалов и элементов конструкций. Там же, 3, 25–28.
>