Eng
Ukr
Rus
Триває друк

2019 №02 (05) DOI of Article
10.15407/tdnk2019.02.06
2019 №02 (07)

Технічна діагностика та неруйнівний контроль 2019 #02
Технічна діагностика і неруйнівний контроль, 2019, №02, стр. 37-40

Метод акустичної емісії при проведенні контролю об’єктів нафтохімії

М.А. Яременко, А.Я. Недосєка, C.А. Недосєка, М.А. Овсієнко, А.Є. Сараєв


ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України. 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11. E-mail: office@paton.kiev.ua

Реферат:
Проаналізовано результати періодичного акустико-емісійного контролю пропанової колони протягом трьох років. Показано зареєстровані зони підвищеної акустичної активності на схемі об’єкта контролю. Дано рекомендації щодо проведення акустико-емісійного контролю об’єкта. Бібліогр. 10, рис. 5.
Ключові слова: акустична емісія, пропанова колона, зони підвищеної акустико-емісійної активності

Надійшла до редакції 11.01.2019
Підписано до друку 14.05.2019

Список літератури
1. Патон Б.Е., Лобанов Л.М., Недосека А.Я. и др. (2012) Акустическая эмиссия и ресурс конструкций: альбом. Киев, Индпром.
2. Патон Б.Е., Лобанов Л.М., Недосека А.Я. и др. (2012) Опыт ИЭС им. Е.О. Патона НАН Украины в области акустико-эмиссионного контроля. Техническая диагностика и неразрушающий контроль, 1, 7–22.
3. (2003) ДСТУ 4227–2003. Настанови щодо проведення акустико-емісійного емісійного діагностування об’єктів підвищеної небезпеки. Київ, Держспоживстандарт України.
4. (2003) ДСТУ 4223–2003. Котли, посудини під тиском і трубопроводи. Технічне діагностування. Загальні вимоги. Київ, Держспоживстандарт України.
5. (2012) СОУ 50.10–2012 Настанови щодо проектування та впровадження систем акустико-емісійного контролю, діагностування та моніторингу об’єктів підвищеної небезпеки. Київ, ТК-78 «ТДНК».
6. Недосека А.Я., Недосека С.А., Яременко М.А. и др. (2013) Программное обеспечение систем АЭ диагностики ЕМА-3.9. Техническая диагностика и неразрушающий контроль, 3, 16–22.
7. Недосека А.Я. (2008) Основы расчета и диагностики сварных конструкций: монография. 4-е изд., перераб. и доп. Патон Б.Е. (ред.). Киев, Индпром.
8. Андрейків О.Є., Cкальський В.Р., Сулим Г.Т. (2007) Теоретичні основи методу акустичної емісії в механіці руйнування: монографія. Львів, СПОЛОМ.
9. Назарчук З.Т., Скальський В.Р. (2009) Акустико-емісійне діагностування елементів конструкцій: науково-технічний посібник: у 3 т. Т. 2: Методологія акустико-емісійного діагностування. Назарчук З.Т. (ред.). Київ, Наукова думка.
10. Недосека А.Я., Недосека С.А., Яременко М.А., Овсиенко М.А. (2018) Применении технологии акустико-эмиссионного контроля при оценке состояния сосудов химического производства. Техническая диагностика и неразрушающий контроль, 1, 34–41.