Eng
Ukr
Rus
Триває друк

2019 №02 (06) DOI of Article
10.15407/tdnk2019.02.07
2019 №02 (08)

Технічна діагностика та неруйнівний контроль 2019 #02
Технічна діагностика і неруйнівний контроль, 2019, №02, стр. 41-50

Система керування процесом контактного зварювання оплавленням рейок у стаціонарних і польових умовах для підвищення ресурсу та надійності залізничних колій

С.І. Кучук-Яценко, П.М. Руденко, В.С. Гавриш, О.В. Дідковський, Є.В. Антіпин


ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України. 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11. E-mail: office@paton.kiev.ua

Реферат:
Для контактного стикового зварювання рейок із термічно зміцненої сталі проведено дослідження та розроблено режими зварювання і технічні умови на процес. Відповідно до технічних умов розроблена дворівнева система, яка дозволяє підвищити точність контролю та керування процесом зварювання. На нижньому рівні в системі прямого цифрового керування контролем якості зварних з'єднань запропоновано алгоритм на основі «нечіткої» логіки, який враховує розмитість границь припустимих відхилень, розподіл параметрів процесу всередині допуску та взаємний вплив комбінації параметрів на показник якості стику. Контроль технічного стану устаткування здійснюється за даними тестової і функціональної діагностики. Для забезпечення стабільного енерговкладання розроблено обладнання стабілізації напруги на вході зварювального трансформатора при живленні від двофазної електричної мережі та перетворювач частоти і числа фаз для живлення від трифазної мережі. На верхньому рівні в діагностичному центрі Укрзалізниці здійснюється статистична обробка протоколів зварювання рейок, які надходять із підприємств галузі, для виявлення відхилень, які складно проконтролювати прямими вимірами, наприклад, незадовільне виконання допоміжних операцій з підготовки рейок перед зварюванням, відхилення фізико-хімічних властивостей металу рейок, незадовільне дотримання технологічних операцій зварником, незадовільні умови виробництва. Розроблені алгоритми і технічні засоби автоматизації пройшли експериментальну перевірку й можуть бути рекомендовані для подальшого впровадження у виробництво. Бібліогр. 3, табл. 1, рис. 14.
Ключеві слова: контактне стикове зварювання, термічно зміцнені залізничні рейки, система керування, контроль якості, контроль технічного стану обладнання, статистичний контроль

Надійшла до редакції 20.02.2019
Підписано до друку 14.05.2019

Список літератури
1. Кучук-Яценко С.И., Дидковский А.В., Швец В.И. и др. (2016) Контактная стыковая сварка высокопрочных рельсов современного производства. Автоматическая сварка, 5-6, 7–16.
2. Кучук-Яценко С.И., Руденко П.М., Гавриш В.С. и др. (2015) Преобразователь частоты и числа фаз для контактной стыковой сварки рельсов. Там же, 7, 41–43.
3. Руденко П.М., Гавриш В.С. (2013) Тиристорный преобразователь с непосредственной связью для питания контактных машин. Там же, 8, 55–58.