Eng
Ukr
Rus


Позорная война рф против Украины

Начата 20 февраля 2014 и полномасштабно продолжена 24 февраля 2022 года. С первых же минут рф ведет ее с нарушением законов и правил войны, захватывает атомные станции, уничтожает бомбардировками мирное население и объекты критической инфраструктуры. Правители и армия рф - военные преступники. Все, кто платит им налоги или оказывают какую-либо поддержку - пособники терроризма. Народ Украины вас никогда не простит и ничего не забудет.
Триває друк

2020 №01 (04) DOI of Article
10.37434/tdnk2020.01.05
2020 №01 (06)

Технічна діагностика та неруйнівний контроль 2020 #01
Технічна діагностика і неруйнівний контроль, 2020, №1, стор. 45-50

Дослідження впливу структурно-фазових перетворень на магнітні властивості металу

А.В. Грузевич1,3, Д.Л. Нікіфоров2, Д.А. Дереча3,4, Ю.Б. Скирта3
1Трипільська ТЕС. 08720, Київська область, Обухівський р-н, м. Українка. E-mail: Gruzevich@bigmir.net
2ПАТ «Центренерго». 03022, м. Київ, вул. Козацька, 120/4
3Інститут магнетизму НАН України та МОН України. 03142, м. Київ, бульв. Акад. Вернадського, 36-б
4Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». 03056, м. Київ, просп. Перемоги, 57

Отримано дані про взаємозв’язок фазових, структурних та магнітних властивостей ферито-перлітної сталі 12Х1МФ як в початковому стані, так і після експлуатації. Показано, що найбільша інтенсивність і величина зміни магнітного відгуку проявляються в металі труб поверхонь нагріву, які перебували в експлуатації та мають структуру, відмінну від початкової. Представлено можливість використання величини стрибкоподібної зміни інтенсивності магнітного поля, заснованого на ефекті Баркгаузена, для виявлення зон із неприпустимими структурними змінами в металі поверхонь нагріву, а також зон максимальних концентрацій напруг, що знаходяться в зоні ризику. Бібліогр. 8, табл. 1, рис. 8.
Ключові слова: магнітна індукція, структурно-фазовий стан, ефект Баркгаузена, поверхня нагріву, гістерезис

Надійшла до редакції 09.12.2019
Підписано до друку 12.02.2020

Список літератури

1. Бозорт Р. (1956) Ферромагнетизм. Москва, Издательство иностранной литературы.
2. Бида Г.В. (2006) Магнитные свойства термоупрочненных сталей неразрушающий контроль их качества. Москва, Маршрут.
3. Hakan Gur C. (2019) Microstructure Characterization of Heat-Treated Ferromagnetic Steels by Magnetic Barkhausen Noise Method. Conference Paper, Aug 2019.
4. Gur Hakan, Davut Kemal (2010) Monitoring the Microstructural Evolution in Spheroidized Steels by Magnetic Barkhausen Noise Measurements. Journal of Nondestructive Evaluation, 29, 241–247.
5. Altpeter I., Cocogo P., Velasco K. (2016) Electromagnetic methods for characterization of materials. Materials Characterization Using Nondestructive Evaluation (NDE) Methods 2016, 225–262.
6. Anglada-Rivera, Jose & Padovese, L.R. & Capó-Sánchez, J. (2001). Magnetic Barkhausen Noise and hysteresis loop in commercial carbon steel: Influence of applied tensile stress and grain size. Journal of Magnetism and Magnetic Materials. J. Magn Magn Mater. 231, 299–306.
7. Lo, C.C.H. & Paulsen, Jason & Kinser, Emily & Jiles, David. (2004). Quantitative Evaluation of Stress Distribution in Magnetic Materials by Barkhausen Effect and Magnetic Hysteresis Measurements. Magnetics, IEEE Transactions on, 40, 2173–2175.
8. Kikuchi, H. & Ara, Khushboo & Kamada, Y. & Kobayashi, Satoru. (2011). Characteristics of Barkhausen Noise Properties and Hysteresis Loop

Реклама в цьому номері: