Eng
Ukr
Rus
Триває друк

2020 №01 (05) DOI of Article
10.37434/tdnk2020.01.06
2020 №01 (01)

Технічна діагностика та неруйнівний контроль 2020 #01
Технічна діагностика і неруйнівний контроль, 2020, №1, стор. 51-56

Електромагнітно-акустичні перетворювачі з імпульсними джерелами поляризуючого магнітного поля для контролю якості феромагнітних виробів

Буссі Салам, Г.М. Сучков, С.Ю. Плєснецов


Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут». 61002, м. Харків, вул. Кирпичова, 2. E-mail: hpi.suchkov@gmail.com

Виконано експериментальні дослідження, що направлені на розробку електромагнітно-акустичних перетворювачів з малогабаритними імпульсними джерелами магнітного поля. Показано можливість створення перетворювачів з плоскими двовіконними котушками намагнічування, які забезпечують формування магнітного поля з індукцією до 1 Тл за час дії імпульсу намагнічування до 200 мкс струмом 600 А з малим часом включення та виключення. Електромагнітно-акустичні перетворювачі з новими котушками намагнічування забезпечують отримання донних імпульсів з амплітудою більше 20 дБ у порівнянні з амплітудою завад. Бібліограф. 13, табл. 2, рис. 10.
Ключові слова: електромагнітно-акустичний перетворювач, магнітне поле, високочастотне електромагнітне поле, імпульси ультразвукових хвиль, імпульсне намагнічування, феромагнітний виріб, котушка індуктивності, контроль, діагностика, товщинометрія

Надійшла до редакції 07.10.2019
Підписано до друку 17.01.2020

Список літератури

1. Патон Б.Е., Троицкий В.А. (2013) Основные направления работ ИЭС им. Е.О. Патона НАН Украины по совершенствованию неразрушающего контроля сварных соединений. Техническая диагностика и неразрушающий контроль, 4, 13–29.
2. Ермолов И.Н., Ланге Ю.В. (2004) Неразрушающий контроль: Справочник в 7 т. Т. 3: Ультразвуковой контроль. Клюев В.В. (ред), Москва, Машиностроение.
3. Судакова К.В., Казюкевич И.Л. (2004) Пути повышения эффективности контроля качества металлургической продукции. В мире неразрушающего контроля, 3, 8–10.
4. Семеренко А.В. (2014) Применение ЭМАП для контроля коррозии и эрозии паронагревателей котельных установок. Территория NDT. 1, 42–43.
5. Сучков Г.М. (2005) Розвиток теорії і практики створення приладів для електромагнітно-акустичного контролю металовиробів: автореф. дис. …докт. техн. наук. Харків, НТУ «ХПІ», 37.
6. Мигущенко Р.П., Сучков Г.М., Радев Х.К. и др. (2016) Электромагнитно-акустический преобразователь для ультразвуковой толщинометрии ферромагнитных металлоизделий без удаления диэлектрического покрытия. Технічна електродинаміка, 2, 78–82.
7. Михайлов А.В., Гобов Ю.Л., Смородинский Я.Г., Щербинин С.В. (2015) Электромагнитно-акустический преобразователь с импульсным подмагничиванием. Дефектоскопия. 8, 14–23.
8. Сучков Г.М., Салам Буссі (2019) Моделювання поляризуючого магнітного поля електромагнітно-акустичного перетворювача електромагнітної енергії в ультразвукову. Тези 19 міжнародної науково-технічної конференції «Проблеми інформатики та моделювання» 11–16 вересня, Кароліно-Бугаз.
9. Салам Буссі (2019) Ультразвуковий перетворювач для безконтактного контролю виробів з феромагнітних матеріалів. WayScience. Матеріали I Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Інтеграція освіти, науки та бізнесу в сучасному середовищі: літні диспути», 1–2 серпня, Дніпро, сс. 620–624.
10. Сучков Г.М. (2001) Исследование особенностей распространения упругих волн, возбуждаемых ЭМА способом. Контроль. Диагностика, 12, 36–39.
11. Бобров В.Т., Шевалдыкин В.Г. (2016) Многократные ультразвуковые эхо-сигналы в пластине: анализ и применение. В мире неразрушающего контроля, 19, 1, 36–41.
12. Бобров В.Т., Шевалдыкин В.Г. (2017) Многократные ультразвуковые эхо-сигналы в пластине: анализ и применение. Технология машиностроения, 5, 50–54.
13. Альохін С.Г. (2013) Толщинометрия металлоконструкций на основе электромагнитно-акустического преобразования в импульсном магнитном поле: автореф. дис. … канд. техн. наук. Москва, МНПО «Спектр».

Реклама в цьому номері: