Eng
Ukr
Rus


Позорная война рф против Украины

Начата 20 февраля 2014 и полномасштабно продолжена 24 февраля 2022 года. С первых же минут рф ведет ее с нарушением законов и правил войны, захватывает атомные станции, уничтожает бомбардировками мирное население и объекты критической инфраструктуры. Правители и армия рф - военные преступники. Все, кто платит им налоги или оказывают какую-либо поддержку - пособники терроризма. Народ Украины вас никогда не простит и ничего не забудет.
Триває друк

2020 №03 (01) DOI of Article
10.37434/tdnk2020.03.02
2020 №03 (03)

Технічна діагностика та неруйнівний контроль 2020 #03
Технічна діагностика і неруйнівний контроль, 2020, №3, стор. 16-22

Нові методики та технічні засоби контролю і підвищення ресурсу роботи метало-композитних з’єднань авіаційної техніки

Л.І. Муравський, Т.І. Вороняк, Я.Л. Іваницький, М.М. Гвоздюк, О.П. Максименко, О.Г. Куць, І.В. Стасишин, Г.І. Гаськевич, О.Д. Сурядова
Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України. 79060, м. Львів, вул. Наукова, 5. E-mail:muravskyleon@gmail.com

Розроблено методику виявлення підповерхневих дефектів у шаруватих композитних структурах шляхом відслідковування динамічних змін оптичних спеклів на зображеннях поверхні безпосередньо над дефектом під дією резонансного ультразвукового збудження та методику визначення полів деформацій біля навантажених отворів у композитах для різних режимів їх свердління за допомогою переносного оптико-цифрового корелятора. Наведені результати досліджень з визначення напружень зминання у багаторядних болтових з’єднаннях «композит-метал» за деформацією в околі одиничного отвору, контактно навантаженого через болт. Бібліогр. 13, табл. 2, рис. 9.
Ключові слова: підповерхневі дефекти, композитна панель, метало-композитне з’єднання, спекл-зображення, динамічні спекли, ультразвукове збудження, овалізація отвору, цифрова кореляція зображень, напруження зминання, болтове з’єднання, поле деформації

Надійшла до редакції 08.07.2020

Список літератури

1. Муравський Л.І., Куць О.Г., Вороняк Т.І., Гаськевич Г.І., Коцюба Ю.М., Стасишин І.В. (2019) Спосіб виявлення внутрішніх дефектів у зразках конструкційних матеріалів та елементів конструкцій. України Пат. № 136987. Зареєстр. в Держреєстрі патентів України на корисні моделі 25.09.2019 р. Бюл. № 18.
2. Muravsky L., Kuts O., Gaskevych G., Suriadova O. (2019) Detection of subsurface defects in composite panels using dynamic speckle patterns. XIth Int. Sci. & Pract. Conf. Electronics & Inform. Technol. (ELIT), 7–10. #47280 Published in IEEE Xplore digital library effective 2019-11-11.
3. Briers D., Duncan D.D., Hirst E. et al. (2013) Laser speckle contrast imaging: theoretical and practical limitations. J. Biomed. Opt., 18, 066018.
4. Zdunek A., Muravsky L., Frankevych L., Konstankiewicz K. (2007) New nondestructive method based on spatial-temporal speckle correlation technique for evaluation of apples quality during shelf-life. Int. Agrophys., 21, 305–310.
5. Maksymenko O.P., Muravsky L.I., Berezyuk M.I. (2015) Application of biospeckles for assessment of structural and cellular changes in muscle tissue. J. Biomed. Opt., 20(4), 095006-1-7.
6. Dai Pra A.L., Meschino G.J., Guzmán M.N. et al. (2016) Dynamic speckle image segmentation using self-organizing maps. J. Opt.-UK, 18, 085606.
7. Киркач А.Б. (2011) Проблема прочности болтовых соединений на основе слоистых композиионных пластиков. Вестник ХПИ. Сер. Динамика и прочность машин, 45–54.
8. Карпов Я.С. (1998) Дослідження напружено-деформованого стану багаторядних механічних з’єднань деталей з композиційних матеріалів. Авіаційно-космічна техніка і технологія. Харків, Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського «ХАІ», 328–334.
9. (2003) АSТМ D 5961/5961М-01. Standard Test Method for Bearing Response of Polymer Matrix Composite Laminates.
10. Гвоздюк М., Мольков Ю. (2014) Визначення міцнісних характеристик механічного з’єднання композит–метал. Механіка руйнування матеріалів і міцність конструкцій. Панасюк В.В. (ред.). Львів, Фіз.-мех. ін-т ім. Г.В. Карпенка НАН України, 517–522.
11. Максименко О.П., Іваницький Я.Л., Гвоздюк М.М. (2014) Визначення жорсткості з’єднання композит–метал методом цифрової кореляції зображень. Фіз.-хім. механіка матеріалів, 50(6), 44–49.
12. Іваницький Я.Л., Максименко О.П., Гвоздюк М.М., Муравський Л.І., Мольков Ю.В. (2017) Спосіб визначення жорсткості механічного з’єднання «композит–метал». Патент на корисну модель № 116508. Опубл.25.05.2017. Бюлетень № 10.
13. Ivanytskyi Yа.L., Hvozdyuk М.М., Maksymenko О.P. et al. (2019) Evaluation of the strength of bolted joints of composite plates. Materials Science, 55(2), 265–271

Реклама в цьому номері: