Eng
Ukr
Rus
Триває друк

2020 №03 (07) DOI of Article
10.37434/tdnk2020.03.08
2020 №03 (09)

Технічна діагностика та неруйнівний контроль 2020 #03
Технічна діагностика і неруйнівний контроль, 2020, №3, стор. 53-57

Спеціалізовані пристрої неруйнівного контролю для оцінки технічного стану обертових та необертових частин механізмів

М.Г. Шульженко1, О.Ф. Поліщук1, Ю.Г. Єфремов2, К.В. Аврамов1
1Інститут проблем машинобудування НАН України ім. А.М. Підгорного. 61046, м. Харків, вул. Пожарського, 2/10. E-mail: ipmach@ipmach.kharkov.ua
2ТОВ «СКБ Вібрації та ресурсу». 61072, м. Харків, пр. Науки, 60. E-mail: iefremov.ua@gmail.com

Викладено результати розробок інтелектуальних датчиків вібрації та спеціалізованих пристроїв діагностування і неруйнівного контролю технічного стану агрегатів та вузлів енергетичного обладнання. Створено інтелектуальні датчики вібропереміщення та віброшвидкості, що складаються з первинного та функціонального перетворювачів. Вони забезпечують автоматичну компенсацію впливу температури та нелінійності амплітудно-частотної характеристики датчика, автоматичне налаштування амплітудного діапазону вимірювання, контроль вібропараметрів у заданих смугах частот і автоматичну перевірку справності функціонування. Створено вихорострумові пристрої для виявлення тріщин в деталях нарізних з’єднань та теплових канавках роторів. Розроблені інтелектуальні датчики та пристрої використовуються для контролю вібрації потужних турбоагрегатів та наявності тріщин в нарізних елементах. Бібліогр. 4, табл. 1, рис. 4.
Ключові слова: інтелектуальний датчик вібрації, вихорострумовий перетворювач, вібрація, діагностування турбоагрегатів, виявлення тріщин

Надійшла до редакції 09.07.2020

Список літератури

1. Шульженко М.Г., Єфремов Ю.Г., Депарма О.В., Цибулько В.Й. (2017) Датчик віброшвидкості з функціями контролю і аналізу вібраційних параметрів енергообладнання. Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування. Харків, НТУ «ХПІ», 8 (1230), 63–68. ISSN 2078-774X.
2. Шульженко М.Г., Гармаш Н.Г., Єфремов Ю.Г. та ін. (2018) Інтелектуальний датчик вібропереміщення з функціями контролю й аналізу вібраційних параметрів енергообладнання. Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування. Харків, НТУ «ХПІ», 11 (1287), 40–46.
3. Єфремов Ю.Г. (2015) Методико-алгоритмічне забезпечення функціонування мобільного комплексу з оцінки вібраційного стану енергетичних агрегатів. Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування. Харків, НТУ «ХПІ», 17 (1126), 111–116.
4. Поліщук О., Тертишний І., Шульженко М. (2019) Контроль наявності тріщин у нарізних з’єднаннях вихорострумовим методом. 14-й Міжнародний симпозіум українських інженерів-механіків у Львові (м. Львів, 23– 24 травня 2019 р.). Матеріали симпозіуму. Львів, КІНПАТРІ ЛТД, 40–42.

Реклама в цьому номері:>