Eng
Ukr
Rus


Позорная война рф против Украины

Начата 20 февраля 2014 и полномасштабно продолжена 24 февраля 2022 года. С первых же минут рф ведет ее с нарушением законов и правил войны, захватывает атомные станции, уничтожает бомбардировками мирное население и объекты критической инфраструктуры. Правители и армия рф - военные преступники. Все, кто платит им налоги или оказывают какую-либо поддержку - пособники терроризма. Народ Украины вас никогда не простит и ничего не забудет.
Триває друк

2020 №03 (08) DOI of Article
10.37434/tdnk2020.03.09
2020 №03 (01)

Технічна діагностика та неруйнівний контроль 2020 #03
Технічна діагностика і неруйнівний контроль, 2020, №3, стор. 58-60

Динаміка та діагностика зазорів в клітях з багатонитковою прокаткою

А.В. Баглай1, В.В. Веренев2
1ДП «ДІАМЕХ-УКРАЇНА». 61105, м. Харків, вул. Киргизька, 19, АБК-1. E-mail: baglay@diamech.com.ua
2Інститут чорної металургії ім. З.І. Некрасова НАН України. 49050, м. Дніпро, пл. Академіка Стародубова, 1. E-mail: office.isi@nas.gov.ua

Представлено види перехідних процесів по крутильному моменту в клітях дрібносортного стану при двохнитковій прокатці. Описано їхні особливості під час захвату першої полоси, а потім другої полоси. Запропоновано метод розрахунку коефіцієнта динамічності та максимального пікового навантаження при вході в валки, що знаходяться під навантаженням, наступних полос. Показана можливість визначення технічного стану лінії приводу відносно зносу та зазорів. Бібліогр. 2, табл. 1, рис. 1.
Ключові слова: захват полоси, калібр, двохниткова прокатка, момент, коливання, зазор, лінія приводу, коефіцієнт динамічності

Надійшла до редакції 10.07.2020

Список літератури

1. Веренев В.В. (2007) Диагностика и динамика прокатных станов. Днепропетровск, ИМА–пресс.
2. Веренев В.В. (2014) Снижение динамических нагрузок и диагностика широкополосных станов в переходах режимах. Никополь, СПД Фельдман О. О.

Реклама в цьому номері: