Eng
Ukr
Rus


Позорная война рф против Украины

Начата 20 февраля 2014 и полномасштабно продолжена 24 февраля 2022 года. С первых же минут рф ведет ее с нарушением законов и правил войны, захватывает атомные станции, уничтожает бомбардировками мирное население и объекты критической инфраструктуры. Правители и армия рф - военные преступники. Все, кто платит им налоги или оказывают какую-либо поддержку - пособники терроризма. Народ Украины вас никогда не простит и ничего не забудет.
Триває друк

2020 №04 (06) DOI of Article
10.37434/tdnk2020.04.07
2020 №04 (08)

Технічна діагностика та неруйнівний контроль 2020 #04
Технічна діагностика і неруйнівний контроль, 2020, №4, стор. 45-49

Портативні засоби діагностування виробів та елементів конструкцій за параметрами пружних хвиль різної природи

Є.П. Почапський, Б.П. Клим, Н.П. Мельник, Я.Д. Толопко, П.М. Долішній, П.П. Великий
Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка НАН України. 79060, м. Львів, вул. Наукова, 5. E-mail: pochapskyy@ipm.lviv.ua

Наведено результати створення портативних засобів діагностування виробів та елементів конструкцій за параметрами пружних хвиль різної природи. Розроблено структури багатоканальної акустико-емісійної та магнетоакустичної систем діагностування. Обгрунтовано виконання систем у вигляді набірних блочних конструкцій. Запропонована конструкція мобільного пристрою для переміщення накладного електромагнета магнетоакустичної системи. Розроблено системне та інформаційне програмне забезпечення для магнетоакустичної та багатоканальної акустико-емісійної портативних систем. Запропоновано методику оцінювання напруженого стану феромагнетних елементів конструкцій за параметрами сигналу магнетопружної акустичної емісії. Розроблено методики контролю метрологічних характеристик розроблених систем. Проведено акустико-емісійне та магнетоакустичне обстеження ємностей, що працюють під тиском, та ділянок трубопроводів і обладнання нафтогазового комплексу України у Львівській та Івано-Франківській областях. Бібліогр. 11, рис. 6.
Ключові слова: неруйнівний контроль, акустична емісія, магнетопружна акустична емісія, багатоканальна акустико-емісійна система, магнетоакустична система, програмне забезпечення, алгоритми опрацювання сигналу, оцінювання напруженого стану феромагнетних елементів конструкцій, контроль метрологічних характеристик

Надійшла до редакції 13.07.2020

Список літератури

1. Назарчук З.Т., Скальський В.Р., Почапський Є.П. (2014) Технології відбору та опрацювання низькоенергетичних діагностичних сигналів. Київ, Наукова думка.
2. Скальський В.Р., Почапський Є.П., Клим Б.П., Рудак М.О. (2016) Застосування методу магнетопружної акустичної емісії для оцінювання технічного стану тривало експлуатованої на нафтогоні сталі 19Г. Фіз.-хім. механіка матеріалів, 3, 81–84.
3. Скальський В.Р., Почапський Є.П., Клим Б.П., Рудак М.О. (2016) Застосування методу магнетопружної акустичної емісії для контролю напруженого стану феромагнетних елементів конструкцій. Технологические системы, 2, 67–69.
4. Скальський В.Р., Почапський Є.П., Клим Б.П., Сімакович О.Г. (2014) Визначення координат джерел акустичної емісії в тонкостінних об’єктах циліндричної форми. Відбір і обробка інформації, 41, 55–62.
5. Скальський В.Р., Почапський Є.П., Клим Б.П., Сімакович О.Г. (2015) Розташування джерел акустичної емісії на тонкостінних об’єктах сферичної форми. Фіз.-хім. механіка матеріалів, 1, 122–129.
6. Скальський В.Р., Почапський Є.П., Клим Б.П., Коблан І.М. (2016) Підвищення ефективності збудження сигналів магнетопружної акустичної емісії. Відбір і обробка інформації, 44 (120), 5–11.
7. Скальський В.Р., Почапський Є.П., Клим Б.П. та ін. (2016) Розроблення концепції побудови системи діагностування виробів та елементів конструкцій за параметрами магнетопружної акустичної емісії. Матеріали доповідей 8-ї Національної науково-технічної конференції з неруйнівного контролю та технічної діагностики. Київ, 22–24 листопада 2016 р., 249–254.
8. Почапський Є.П., Мельник Н.П., Коблан І.М. (2018) Вплив умов збудження на генерування сигналів магнетопружної акустичної емісії у феромагнетних матеріалах. Фіз.-хім. механіка матеріалів, 3, 142–147.
9. Яворський І.М., Почапський Є.П., Воробель Р.А., Русин Б.П. (2018) Інформаційні технології неруйнівного контролю. Технічна діагностика матеріалів і конструкцій: довідн. пос. у 8-ми томах. Назарчук З.Т. (ред.). Т. 7. Львів, Простір-М.
10. Почапський Є.П., Клим Б.П., Мельник Н.П. та ін. (2019) Оцінювання впливу механічних властивостей конструкційних феромагнетних матеріалів та їх зварних з’єднань на зміну параметрів магнетопружної акустичної емісії. Технічна діагностика и неруйнівний контроль, 2, 7–12.
11. Pochapskyy Ye.P., Melnyk N.P. (2019) Mathematical model and informative features of the signal of the magnetoelastic acoustic emission. Scientific Journal of the Ternopil National Technical University, 4, 105–110.

Реклама в цьому номері: