Eng
Ukr
Rus


Позорная война рф против Украины

Начата 20 февраля 2014 и полномасштабно продолжена 24 февраля 2022 года. С первых же минут рф ведет ее с нарушением законов и правил войны, захватывает атомные станции, уничтожает бомбардировками мирное население и объекты критической инфраструктуры. Правители и армия рф - военные преступники. Все, кто платит им налоги или оказывают какую-либо поддержку - пособники терроризма. Народ Украины вас никогда не простит и ничего не забудет.
Триває друк

2020 №04 (07) DOI of Article
10.37434/tdnk2020.04.08
2020 №04 (01)

Технічна діагностика та неруйнівний контроль 2020 #04
Технічна діагностика і неруйнівний контроль, 2020, №4, стор. 50-52

Використання особливостей технології та режимів роботи прокатних клітей з діагностичною метою

А.В. Баглай
ДП «ДІАМЕХ-УКРАЇНА». 61105, м. Харків, вул. Киргизька, 19, АБК-1. E-mail: baglay@diamech.com.ua

Представлено результати вимірювань на одній з клітей стану 1680 часу запізнювання ділянок лінії приводу при двох режимах прокатки. Показано, що чим більша швидкість завдання полоси в кліть, тим більше розмикаються зазори в шпиндельному зчленуванні і тим більше час запізнювання реакції ділянок лінії, який приймається в якості діагностичної ознаки. Запропоновано використовувати особливості технології та режимів роботи при визначенні часу запізнювання та технічного стану лінії. Бібліогр. 2, рис. 2.
Ключові слова: прокатний стан, лінія приводу, захоплення полоси, вібровимірювання, знос, зазори, час запізнювання, діагностування

Надійшла до редакції 03.11.2020

Список літератури

1. Веренев В.В. (2014) Снижение динамических нагрузок и диагностики широкополосных станов в переходных режимах. Никополь, Фельдман О.О.
2. Веренев В.В. и др. (2007) Диагностика и динамика прокатных станов. Днепропетровск, ИМА-пресс.

Реклама в цьому номері: