Eng
Ukr
Rus


Позорная война рф против Украины

Начата 20 февраля 2014 и полномасштабно продолжена 24 февраля 2022 года. С первых же минут рф ведет ее с нарушением законов и правил войны, захватывает атомные станции, уничтожает бомбардировками мирное население и объекты критической инфраструктуры. Правители и армия рф - военные преступники. Все, кто платит им налоги или оказывают какую-либо поддержку - пособники терроризма. Народ Украины вас никогда не простит и ничего не забудет.
Триває друк

2020 №04 (08) DOI of Article
10.37434/tdnk2020.04.01
2020 №04 (02)

Технічна діагностика та неруйнівний контроль 2020 #04
Технічна діагностика і неруйнівний контроль, 2020, №4, стор. 3-7

Розроблення методу оцінювання роботоздатності та залишкової довговічності магістральних трубопроводів з експлуатаційним макророзшаруванням

О.Т. Цирульник, Н.В. Крет, О.І. Звірко, Г.М. Никифорчин
Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка НАН України. 79060, м. Львів, вул. Наукова, 5. E-mail: otsyrulnyk@gmail.com

Проведено експертизу дефектності експлуатованих 40 років прямокутних колін/гинів труб компресорної станції газотранспортної системи та лінійної надземної ділянки 30 років експлуатованого магістрального газопроводу–перехід через водні перешкоди в гірській місцевості неруйнівним методом ультразвукового контролю товщини стінок труб з застосуванням товщиноміру з A/B сканом MVX (DakotaUltrasonics). Комплекс діагностичних ознак спричиненого воднем макророзшарування всередині стінки труби магістрального трубопроводу доповнено новою діагностичною електрохімічною ознакою, а саме поляризаційним опором, за зниженням якого на величину > 30 % можна прогнозувати таке посилення напружено-деформованого стану на зовнішній поверхні труби, яке створює небезпеку виходу макродефекту на поверхню. Розроблено метод оцінювання роботоздатності та залишкової довговічності труб системи магістральних трубопроводів з експлуатаційним макророзшаруванням, який враховує роль водню в процесах розвитку такого типу макродефектів, експлуатаційну деградацію металу та використання неруйнівних методів контролю пошкодженості металу всередині труб. Бібліогр. 10, табл. 1, рис. 6.
Ключові слова: експлуатаційна деградація, сталі магістральних трубопроводів, діагностичні ознаки макророзшарування

Надійшла до редакції 09.07.2020

Список літератури

1. Baldi, G., Buzzichell, G. (1978) Critical stress for delamination fracture in HSLA steels. Metal Science, 12, 459–472.
2. Bourell, D.L., Sherby O.D. (1983) Texture induced cleavage delamination of warm-rolled low carbon steels. Met. Trans. A., 14A, 12, 2563–2566.
3. Крыжанивский Е., Никифорчин Г., Полутренко М. (2013) Коррозионно-водородная деградация газотранспортных систем и способы ее предупреждения. Сб. докл. Межд. научно-техн. конф. «Надежность и эффективность газотранспортных систем», Яремче, 2013, 117–128.
4. Цирульник О.Т., Слободян З.В., Звірко О.І. та ін. (2008) Вплив експлуатації сталі Х52 на корозійні процеси у модельному розчині газового конденсату. Фіз.-хім. механіка матеріалів, 44(5), 29–37.
5. Андрейків О.Є., Гембара О.В. (2008) Механіка руйнування та довговічність металевих матеріалів у водневмісних середовищах. Київ, Наукова думка.
6. Turnbull, A. (1993) Modeling of environment assisted cracking. Corrosion Science, 34(6), 921–960.
7. (2007) Specification for line pipe steel API5L, API.
8. СНиП 2.05.06-85. Магистральные трубопроводы.
9. Crolet J.L., Maisonneuve G. (2000) Construction of a universal scale of severity for hydrogen cracking. CORROSION 2000 (26–31 March, Orlando, Florida). Houston TX: NACE International, 2000, Paper № 00127.
10. Андрейків О.Є., Гембара О.В., Цирульник О.Т., Ниркова Л.І. (2012) Оцінювання залишкової довговічності ділянки магістрального газопроводу «Уренгой–Помари–Ужгород». Фіз.-хім. механіка матеріалів, 48(2), 103–110.

Реклама в цьому номері: