Eng
Ukr
Rus


Позорная война рф против Украины

Начата 20 февраля 2014 и полномасштабно продолжена 24 февраля 2022 года. С первых же минут рф ведет ее с нарушением законов и правил войны, захватывает атомные станции, уничтожает бомбардировками мирное население и объекты критической инфраструктуры. Правители и армия рф - военные преступники. Все, кто платит им налоги или оказывают какую-либо поддержку - пособники терроризма. Народ Украины вас никогда не простит и ничего не забудет.
Триває друк

2021 №01 (03) DOI of Article
10.37434/tdnk2021.01.04
2021 №01 (05)

Технічна діагностика та неруйнівний контроль 2021 #01
Технічна діагностика і неруйнівний контроль, 2021, №1, стор. 27-31

Контроль технічного стану технологічного обладнання нафтопереробних виробництв за довготривалої експлуатації у водневовмісному робочому середовищі

В.О. Стрижало, С.З. Стасюк
Інститут проблем міцності ім. Г. С. Писаренка НАН України. 01014, м. Київ, вул. Тимірязєвська, 2. E-mail: stasiuk-ipp@i.ua

З метою підвищення надійної і безпечної експлуатації технологічного обладнання, коли можливе протікання процесів деградації під дією домінуючого фактору пошкодження – водневої корозії металу, проведено дослідження впливу середовища із вмістом від 60 до 90 % об. водню в суміші з рідкими чи пароподібними вуглеводами протягом 180000, 200000 і 245000 год на зміни фізіко-механічних властивостей металу трубопроводів із сталі марки 12CrMo19 5 (Німеччина) реакторних блоків трьох установок каталітичного риформінгу ЛГ-35-11/300. Отримані експериментальні дані дозволили надати практичні рекомендації з проведення пневматичних випробувань під час ревізій і обстежень. Також в роботі розглянуто дію сірководневого середовища на процеси руйнування місткостей нафтового обладнання: абсорбера сірководню, сепаратора гідроочищення і пропан-бутанової місткості. Показано, що підповерхневе воднево-індуковане розтріскування, що проявляється у вигляді розшарування стінки місткостей, викликане поглинанням дефектами структури металу (неметалеві включення, несуцільності тощо) утвореного при корозії водню, який під дією прикладених навантажень цілеспрямовано переміщується до місця виникнення максимальних трьохосних напружень. На основі накопиченого експериментального матеріалу розроблено проект ДСТУ «Технічна діагностика. Діагностування і контроль технічного стану посудин і трубопроводів під дією агресивного робочого середовища. Загальні вимоги», який спрямовано на підвищення сталого функціонування технологічного обладнання і зниження імовірності виникнення аварій та надзвичайних ситуацій. Бібліогр. 10, рис. 5.
Ключові слова: технологічні трубопроводи, воднева корозія, процеси деградації, механічні характеристики, сірководневе середовище, воднево-індуковане розтріскування, розшарування, ресурс безпечної експлуатації, національний стандарт

Надійшла до редакції 15.07.2020

Список літератури

1. Назарчук З.Т. (2017) Технічна діагностика матеріалів і конструкцій: довідн., у 8-ми томах. Львів, Простір-М.
2. Nelson, G.A. (1990) Steel for hydrogen servce at elevated temperattures and pressures in petroleum refineries and petrochemical plants. Washington DC, API. Publ. 941.
3. Nechaev Yu.S. (2008) Metallic materials for the hydrogen energy industry and main gas pipelines: complex 8physical problems of aging, embrittlement, and failure. Uspekhi Fizicheskikh Nauk, 7, 681–697.
4. Крижанівський Є.І., Осташ О.П., Никифорчин Г.М. та ін. (2016) Експлуатаційна деградація конструкційних матеріалів. Т.1. Львів, Простір-М.
5. Колачев Б.А. (1985) Водородная хрупкость металлов. Москва, Металлургия.
6. Арчаков Ю.И. (1985) Водородная коррозия стали. Москва, Металлургия.
7. Wegst C.W. (1995) Verlag Stahlschlussel GmbH, Dusseldorf.
8. ГОСТ 550-75 Трубы стальные бесшовные для нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности.
9. (1990) Корозионная стойкость оборудования химических производств. Нефтеперерабатывющая промышленность. Справ. изд. Арчаков Ю.И., Сухотин А.М. (ред.). Ленинград, Химия.
10. ДСТУ 8541:2015. Прокат сталевий підвищеної міцності. Технічні умови.

Реклама в цьому номері: