Eng
Ukr
Rus


Позорная война рф против Украины

Начата 20 февраля 2014 и полномасштабно продолжена 24 февраля 2022 года. С первых же минут рф ведет ее с нарушением законов и правил войны, захватывает атомные станции, уничтожает бомбардировками мирное население и объекты критической инфраструктуры. Правители и армия рф - военные преступники. Все, кто платит им налоги или оказывают какую-либо поддержку - пособники терроризма. Народ Украины вас никогда не простит и ничего не забудет.
Триває друк

2021 №01 (02) DOI of Article
10.37434/tdnk2021.01.03
2021 №01 (04)

Технічна діагностика та неруйнівний контроль 2021 #01
Технічна діагностика і неруйнівний контроль, 2021, №1, стор. 17-26

Діагностування пошкодженості гусеничних траків при механічному навантаженні за результатами вимірювання коерцитивної сили

О.П. Гопкало1, М.П. Земцов1, О.Є. Гопкало1, В.Є. Бодунов1, Г.Я. Безлюдько2, Р.М. Соломаха2
1Інститут проблем міцності ім. Г.С. Писаренка НАН України. 01014, м. Київ, вул. Тимірязєвська, 2. E-mail: ips@ipp.kiev.ua
2ТОВ «Спеціальні наукові розробки». 61184, м. Харків, а/с 12036

Отримані експериментальні результати випробувань гусеничних траків із аустенітної сталі типу Гадфільда на 4-х точковий згин підтвердили можливість застосування неруйнівного коерцитиметричного контролю для оцінки рівня навантаженості металу, який характеризує ступінь отриманих при цьому пошкоджень, за результатами вимірювання коерцитивної сили (Нс). Завдяки ефекту різкої зміни значень коерцитивної сили при перевищенні напружень умовної межі плинності, яким відповідають порогові значенням Нс переходу від пружного до пластичного деформування, зникає необхідність у визначенні механічних характеристик міцності та пластичності металу, оскільки діагностування відносної навантаженності проводиться відносно умовної межі плинності. Проведено орієнтовну оцінку рівня навантаженості металу траків з використанням відомої залежності значень коерцитивної сили від напружень для аустенітної сталі AISI 304 та аналогічної гіпотетичної залежності для дослідженої сталі. Встановлено, що кожному етапу навантаження на 4-х точковий згин відповідає визначений рівень відносних напружень, які характеризують ступінь пошкодження металу. Максимальний рівень отриманих пошкоджень приблизно відповідає напруженням межі міцності металу. Отримані результати добре узгоджуються з даними металографічних досліджень. Бібліогр. 6, табл. 1, рис. 10.
Ключові слова: гусеничні траки, структуроскоп, коерцитивна сила, пошкодження, напруження

Надійшла до редакції 23.11.2020

Список літератури

1. Гопкало О.П, Нехотящий В.О., Безлюдько Г.Я., Кураш Ю.П. (2019) Діагностування пошкодженості аустенітної сталі AISI 304 при механічному навантаженні по вимірах коерцитивної сили. Технічна діагностика і неруйнівний контроль, 4, 12–24.
2. Gopkalo, O., Bezlyudko, G., Nekhotiashchiy, V. et al. (2020) Damage evaluation for AISI 304 steel under cyclic loading based on coerciveforce measurements. Int. J. Fatigue, 139.
3. Гопкало А.П., Безлюдько Г.Я., Нехотящий В.А. (2017) К экспертной оценке поврежденности стали AISI 304 при статическом и циклическом нагружении по измерениям коэрцитивной силы. В мире неразрушающего контроля, 20, 45–51.
4. Гопкало О.П., Безлюдько Г.Я., Котляренко А.А. та ін. (2020) Діагностування пошкодженості феромагнітних сталей при механічному навантаженні за результатами вимірювання коерцитивної сили. Технічна діагностика і неруйнівний контроль, 2, 13–21.
5. Юхимець П.С., Гопкало О.П., Безлюдько Г.Я. та ін. (2020) Із досвіду використання неруйнівних методів контролю для оцінки технічного стану аварійної ділянки трубопроводу. Там само, 3.
6. Gopkalo O., Bezlyudko G., Nekhotiashchiy V. (2018) Evaluation of the structures metal damage under the static and cyclic loadings according to the coercive force value. Scientific Journal of TNTU. Tern., TNTU, 89, 1, 19–32. (Mechanics and materials science).

Реклама в цьому номері: