Eng
Ukr
Rus


Позорная война рф против Украины

Начата 20 февраля 2014 и полномасштабно продолжена 24 февраля 2022 года. С первых же минут рф ведет ее с нарушением законов и правил войны, захватывает атомные станции, уничтожает бомбардировками мирное население и объекты критической инфраструктуры. Правители и армия рф - военные преступники. Все, кто платит им налоги или оказывают какую-либо поддержку - пособники терроризма. Народ Украины вас никогда не простит и ничего не забудет.
Триває друк

2021 №01 (01) DOI of Article
10.37434/tdnk2021.01.02
2021 №01 (03)

Технічна діагностика та неруйнівний контроль 2021 #01
Технічна діагностика і неруйнівний контроль, 2021, №1, стор. 11-16

Інтегрування методу АЕ в технологію ремонту і продовження ресурсу металоконструкцій

А. Я. Недосєка1, С. А. Недосєка1, М. А. Яременко1, М. А. Овсієнко1, О. К. Савченко2, С. Г. Епов2
1ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України. 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11. E-mail: inpat59@ukr.net
2АТ «Одеський припортовий завод». 65481, Одеська обл., м. Южне, вул. Заводська, 3. E-mail: office@opz.odessa.ua

Все більш актуальним стає питання оцінки поточного стану промислових об’єктів різного призначення і умов їх експлуатації, зокрема резервуарів – сховищ для зберігання нафти, зрідженого газу, рідкого аміаку та ін. Пропонується для діагностування об’єктів підвищеної небезпеки технологія АЕ моніторингу підвищеної акустичної активності в матеріалі конструкції з наступною оцінкою (класифікацією) стану об’єкту із застосуванням традиційних методів. Наведені результати аналізу даних систем АЕ моніторингу резервуарів та їх використання для визначення першочергових місць для додаткового контролю при проведенні технічних оглядів та ремонтних робіт. Бібліогр. 8, табл. 2, рис. 10.
Ключові слова: акустична емісія (АЕ), АЕ активність, АЕ моніторинг, навантаження, фактичний стан ОК

Надійшла до редакції 03.02.2021

Список літератури

1. Недосека А.Я., Недосека С.А. (2020) Основы расчета и диагностики сварных конструкций: монография. 5-е изд., перераб. и доп. Патон Б.Е. (ред.). Киев, Индпром.
2. Шаталов А.А., Разуваев И.В., Костюков В.Н. (2003) Опыт реализации стратегии обеспечения безопасности нефтехимических производств при их эксплуатации по фактическому техническому состоянию. Химическая техника, 3, 11–13.
3. ASTM E 1139-07 Standard Practice for Continuous Monitoring of Acoustic Emission from Metal Pressure Boundaries.
4. (2017) Технічна діагностика матеріалів і конструкцій: довідковий посіб. У 8 т. Назарчук З.Т. (ред.). Т.5: Акустичні методи контролю деградації матеріалів і дефектності елементів конструкцій. Львів, Простір-М.
5. Недосека А.Я., Недосека С.А., Яременко М.А. и др. (2014) Об управлении безопасностью эксплуатации оборудования, несущего рабочую нагрузку. Непрерывный акустико-эмиссионный мониторинг. Хімічна промисловість України, 1, 10–21.
6. Патон Б.Е., Лобанов Л.М., Недосека А.Я. и др. (2016) Интеллектуальные технологии в оценке состояния конструкций (АЭ технология и контролирующая аппаратура нового поколения на ее основе). Техническая диагностика и неразрушающий контроль, 2, 3–18.
7. (2003) ДСТУ 4227-2003 Настанови щодо проведення акустико-емісійного діагностування об’єктів підвищеної небезпеки. Держстандарт України.
8. (2012) СОУ 50.10–2012 Настанови щодо проектування та впровадження систем акустико-емісійного контролю, діагностування та моніторингу об’єктів підвищеної небезпеки. Київ, ТК-78 «ТДНК».

Реклама в цьому номері: