Eng
Ukr
Rus
Триває друк

2021 №01 (05) DOI of Article
10.37434/tdnk2021.01.06
2021 №01 (01)

Технічна діагностика та неруйнівний контроль 2021 #01
Технічна діагностика і неруйнівний контроль, 2021, №1, стор. 43-47

Годографи взаємодії елементів конічної передачі в прокатній кліті

М.М. Кіпін
ДП «ДІАМЕХ-УКРАЇНА». 61105, м. Харків, вул. Киргизька, 19, АБК-1. E-mail: diamech@diamech.com.ua

У процесі розробки алгоритмів для систем вібраційного діагностування особлива увага приділяється вивченню основних типів прокатного обладнання, визначаються вібраційні характеристики, враховуються особливості впливу технології прокатки металу на технічний стан агрегатів. В результаті проведених обстежень та аналізу вібраційних параметрів на клітях середньосортного А/С 400/215 і листопрокатного станів НТЛС-1680 був обраний варіант монтажу датчиків вібрації у вертикальному напрямку вздовж головної лінії приводу. Даний варіант орієнтації акселерометрів забезпечив максимальну інформативність системи в процесі діагностування прокатного обладнання. Конструктивною особливістю поворотних клітей середньосортного стану є наявність кутового редуктору, при цьому датчики, встановлені на підшипниках вхідного і вихідного валів, розташовані ортогонально один щодо одного. Синхронна реєстрація вібраційних сигналів вимірювальним модулем системи «Корунд» дозволила виявити певні закономірності в роботі конусного зачеплення в кутовому редукторі кліті. В результаті об’єднання на програмному рівні тимчасових сигналів, що зчитуються з парних датчиків, побудовані годографи просторового положення контрольних точок валів, які знаходяться в зачепленні. Запропонований метод візуалізації дозволяє виконувати оцінку технічного стану кутового редуктора кліті на додаток до існуючих алгоритмів, реалізованих в системі вібраційної діагностики. Бібліогр. 9, рис. 9.
Ключові слова: прокатний стан, поворотна кліть, кутовий редуктор, система вібраційної діагностики, годограф, технічний стан

Надійшла до редакції 04.12.2020

Список літератури

1. (2019) ТУ 4277-030-54981193-06. Комплексы виброконтроля промышленного оборудования стационарные «КОРУНД». Технические условия. Москва.
2. Баглай А.В., Воробьев В.В., Гузеев А.Н., Кипин М.М. (2020) Система вибродиагностики для оборудования прокатного производства. Черные металлы, 2, 62–68.
3. Калашников С.Н., Калашников А.С. (1983) Зубчатые колеса и их изготовление. Москва, Машиностроение.
4. Гольдин А.С. (1999) Вибрация роторных машин. Москва, Машиностроение.
5. Шварцбург Л.Э., Филиппов С.В. (1998) Особенности выбора типа датчиков положения по критерию «обобщенная желательность». Москва, ВНИИТЭМР, 8 (202), с. 126.
6. Шефер Х.-Ю. (2001) Состояние диагностики машин в черной металлургии. Черные металлы, 6, 28–31.
7. Айнер Х., Хелекаль Г., Хохрайтер В. и др. (2001) Системы диагностики и мониторинга в черной металлургии. Там же, 6, 41–45.
8. Белодеденко С.В., Ибрагимов М.С. (2017) Выбор интервалов между инспекциями при предупредительном обслуживании металлургического оборудования. Металлургическая и горнорудная промышленность, 3, 93–102.
9. Веренев В.В., Большаков В.И., Путноки А.Ю. и др. (2011) Динамические процессы в клетях широкополосного стана 1680. Монография. Днепропетровск, ИМА-пресс.

Реклама в цьому номері: