Eng
Ukr
Rus
Триває друк

2021 №03 (06) DOI of Article
10.37434/tdnk2021.03.01
2021 №03 (02)

Технічна діагностика та неруйнівний контроль 2021 #03
Технічна діагностика і неруйнівний контроль, 2021, №3, стор. 7-13

Застосування перетворення Гільберта для аналізу сигналів автоматизованого вихрострумового контролю. Частина 1. Теоретичні аспекти використання перетворення Гільберта у вихрострумовому контролі

Ю.В. Куц1, В.М. Учанін2, Ю.Ю. Лисенко1, О.Е. Левченко1


1НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». 03056, м. Київ, просп. Перемоги, 37. E-mail: y.kuts@ukr.net
2Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України. 79060, м. Львів, вул. Наукова, 5. E-mail: vuchanin@gmail.com

Розглянуто методологію опрацювання сигналів вихрострумового контролю, яка ґрунтується на використанні дискретного перетворення Гільберта та отриманих моделей формування сигналів, розкрито перспективи використання цього перетворення для контролю у статичному та сканувальному режимах. Показано можливість використання дискретного перетворення Гільберта для визначення дискретних амплітудних і фазових характеристик сигналу вихрострумового перетворювача з метою пошуку нових детермінованих та статистичних характеристик та ознак, що корелюють з різними характеристиками та параметрами об’єкта контролю. Бібліогр. 25, табл. 1, рис. 5.
Ключові слова: вихрострумовий неруйнівний контроль, вихрострумовий перетворювач, дискретне перетворення Гільберта, дискретна фазова характеристика сигналу

Надійшла до редакції 13.08.2021

Список літератури

1. McMaster, R.C., McIntire, P. (1986) Nondestructive Testing Handbook. Vol. 4: Electromagnetic Testing (Eddy current, Flux leakage and Miccrowave Nondestructive Testing). 2nd edn. USA: American Society for NDT.
2. Учанін В.М. (2013) Накладні вихрострумові перетворювачі подвійного диференціювання. Львів, СПОЛОМ.
3. Uchanin, V. (2020) Detection of the fatigue cracks initiated near the rivet holes by eddy current inspection techniques. Transactions on Aerospace Research, 1(258), 47–58. DOI: https://doi.org/10.2478/tar-2020-0010
4. Hochshild, R. (1960) Modulation analysis – a new instrument technique in eddy current testing. Nondestructive Testing, 5, 323–325.
5. Aks’onova, S., Lyubchenko, A., Uchanin, V. et al. (2005) Detection of defects in the tubes of refrigerators of locomotive diesel engines by the eddy current method. Materials Science, 41(5), 406–409. DOI: https://doi.org/10.1007/s11003-005-0178-7
6. Udpa, L. and Udpa, S.S. (1990) Eddy current defect characterization using neural networks. Materials Evaluation, 48(4), 342– 347. DOI: https://doi.org/10.1016/0308-9126(90)90883-P
7. Abdalla, A., Faraj, M., Samsuri, F. et al. (2019) Challenges in improving the performance of eddy current testing: Review. Measurement and Control, 52(1-2), 46–64. DOI: https://doi. org/10.1177/0020294018801382
8. Єременко В.С., Переїденко А.В. та Монченко О.В. (2012) Застосування нейромережевих технологій у системах неруйнівного контролю. Техническая диагностика и неразрушающий контроль, 1, 35–41.
9. Balakrishnan, S., Cacciola, M., Udpa, L. et al. (2012) Development of image fusion methodology using discrete wavelet transform for eddy current images. NDT&E International, 51, 51–57. DOI: https://doi.org/10.1016/j. ndteint.2012.06.006
10. Grman, J., Ravas, R., Syrova, L. (2001) Аpplication of wavelet transformation in eddy current testing. Measurement Science Review, 1(1), 21–24. DOI: https://doi.org/10.1109/ IMTC.2001.928846
11. Вертій О.О., Учанін В.М. (2021) Тривимірна візуалізація виявлених дефектів методами вихрострумової обчислювальної томографії. Технічна діагностика та неруйнівний контроль, 2, 7–13. DOI: https://doi.org/10.37434/ tdnk2021.02.01
12. Tian, G.Y., Sophian, A. (2005) Defect classification using a new feature for pulsed eddy current sensors. NDT&E International, 38, 77–82. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ndteint. 2004.06.001
13. Kuts, Y., Lysenko, Y., Dugin, A. et al. (2016) Analysis of an eddy-current transducer with impulsive excitation in the nondestructive testing of cylindrical objects. Materials Science, 52(3), 431–437. DOI: https://doi.org/10.1007/ s11003-016-9975-4
14. Lysenko, I., Eremenko, V., Kuts, Yu. et al. (2020) Advanced signal processing methods for inspection of aircraft structural materials. Transactions on Aerospace Research, 2(259), 27– 35. DOI: https://doi.org/10.2478/tar-2020-0008
15. Сусл ов Є.Ф., Єременко В.С., Протасов А.Г., Павленко Ж.О. (2016) Використання перетворення Гілберта для отримання додаткових інформативних ознак при імпульсному імпедансному контролі композиційних матеріалів. Наукові Вісті НТУУ «КПІ», 1, 117–123. DOI: https://doi. org/10.20535/1810-0546.2016.1.59042
16. Eremenko, V., Suslov, E., Protasov, A., Lysenko, I. (2016) Using Hilbert transform for signal processing in mechanical impedance analysis. 19th World Conference on Non-Destructive Testing. Germany, 13–17 June. Available at: https://www.ndt. net/search/docs.php3?id=19783 (Accessed: 12 August 2021).
17. Javorskyj, I., Yuzefovych, R., Matsko, I., Kurapov, P. (2021) Hilbert transform of a periodically non-stationary random signal: Low-frequency modulation. Digital Signal Processing, 116(103113). DOI: https://doi.org/10.1016/j.dsp.2021.103113.
18. Куц Ю.В., Щербак Л.М. (2004) Застосування перетворення Гільберта у фазометрії. Технологические системы, 2, 50–55.
19. Лайонс Р. (2006) Цифровая обработка сигналов. 2-е изд. Москва, Бином-Пресс.
20. Куц Ю.В., Лысенко Ю.Ю. (2011) Применение преобразования Гильберта для анализа сигналов вихретоковой дефектоскопии. Научные Известия на НТСМ, 121, 22–24.
21. Учанін В.М., Осташ О.П., Бичков C.А. та ін. (2021) Вихрострумовий моніторинг деградації алюмінієвих сплавів під час тривалої експлуатації авіаційної техніки. Технічна діагностика та неруйнівний контроль, 1, 3–10. DOI: https://doi.org/10.37434/tdnk2021.01.01
22. Teterko, A., Uchanin, V., Gutnik, V. (2014) Improvement of the accuracy of eddy-current testing of the electric conductivity of materials and the thickness of dielectric coatings of the shells. Materials Science, 6, 857–865. DOI: https://doi.org/10.1007/s11003-014-9684-9.
23. Учанін В.М. (2018) Пропозиції щодо вдосконалення класифікації вихрострумових перетворювачів. Техническая диагностика и неразрушающий контроль, 2, 68–74. DOI: http://dx.doi.org/10.15407/tdnk2018.02.10
24. Долиненко В.В., Куц Ю.В., Шаповалов Є.В. та ін. (2017) Роботизована система неруйнівного вихрострумового контролю виробів зі складною геометрією. Автоматическая сварка, 5-6(764), 60–67. DOI: https://doi. org/10.15407/as2017.06.10
25. Куц Ю.В., Щербак Л.М. (2009) Статистична фазометрія. Тернопіль, Вид-во Терн. держ. техн. ун-ту ім. Івана Пулюя.

Реклама в цьому номері: