Eng
Ukr
Rus
Триває друк

2021 №03 (05) DOI of Article
10.37434/tdnk2021.03.06
2021 №03 (01)

Технічна діагностика та неруйнівний контроль 2021 #03
Технічна діагностика і неруйнівний контроль, 2021, №3, стор. 44-48

Сучасні законодавчі та нормативні вимоги до зварювальної продукції

Ю.К. Бондаренко, О.В. Ковальчук


ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України. 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11. E-mail: office@paton.kiev.ua

Проаналізовано сучасний стан міжнародного та державного технічного регулювання. З метою імплементації українського законодавства в галузі технічного регулювання до міжнародних вимог Україною здійснюється ряд важливих кроків. На підставі аналізу поля нормативних документів визначено, яка зварювальна продукція підпадає під дію технічних регламентів, гармонізованих з Європейськими директивами, які є обов’язковими до застосування. Зазначено накази відповідних міністерств, які визначають переліки стандартів, відповідність яким підтверджує відповідність вимогам технічного регламенту. Визначено, що при проведенні оцінювання відповідності відповідальної зварювальної продукції застосовуються комбінації модулів, складовими яких є сертифікація системи управління якістю. Проаналізовано поле нормативних документів стосовно специфічних вимог до системи управління якості, які діють в різних галузях промисловості. Визначено план дій для підприємства зварювального виробництва, який має на меті впровадити заходи щодо забезпечення відповідності продукції вимогам технічних регламентів. Бібліогр. 6, табл. 1.
Ключові слова: технічне регулювання, зварювальна продукція, зварна конструкція, ризики продукції, ризик-орієнтований підхід, процедури підтвердження відповідності зварювальної продукції

Надійшла до редакції 05.05.2021

Список літератури

1. Віткін Л., Лапач С. (2007) Як визначити ступінь небезпеки продукції. Стандартизація, сертифікація, якість, 3, 48–54.
2. Папазов В., Папазова О., Махамадей Н., Щербаков П. (2020) Про новий технічний регламент обладнання, що працює підтиском. Додаток до журналу «Охорона праці», 3, 50–60.
3. Кравчук В.І., Цема Т.В., Афанасьєва С.Є. та ін. (2018) Порівняльний аналіз національних вимог для затвердження типу тракторів, причепів, причіпних машин з новими європейськими нормами. Збірник наукових праць УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого, 22(36), http://www. ndipvt.com.ua/zbirnyk_2018_5.html.
4. Міністерство інфраструктури. Технічне регулювання на транспорті. https://mtu.gov.ua/content/tehnichneregulyuvannya-na-transporti.html?PrintVersion.
5. Бондаренко Ю.К., Ковальчук О.В. (2020) Дослідження впливу джерел ризиків на технічну безпеку зварних конструкцій при експлуатації з використанням неруйнівного контролю та технічної діагностики. Технічна діагностика та неруйнівний контроль, 2, 49–57.
6. Бондаренко Ю.К., Ковальчук О.В (2017) Оценка риска эксплуатации сварных конструкций на основе мониторинга процессов системы управления качеством и проведения испытаний методами НК и ТД. Там же, 3, 56–62.
7. Бондаренко Ю.К., Ковальчук О.В (2018) Ідентифікація ризиків при виробництві зварних конструкцій на підставі ризик-менеджменту на підприємстві. Там само, 3, 47–57.

Реклама в цьому номері: