Eng
Ukr
Rus


Позорная война рф против Украины

Начата 20 февраля 2014 и полномасштабно продолжена 24 февраля 2022 года. С первых же минут рф ведет ее с нарушением законов и правил войны, захватывает атомные станции, уничтожает бомбардировками мирное население и объекты критической инфраструктуры. Правители и армия рф - военные преступники. Все, кто платит им налоги или оказывают какую-либо поддержку - пособники терроризма. Народ Украины вас никогда не простит и ничего не забудет.
Триває друк

2021 №03 (04) DOI of Article
10.37434/tdnk2021.03.05
2021 №03 (06)

Технічна діагностика та неруйнівний контроль 2021 #03
Технічна діагностика і неруйнівний контроль, 2021, №3, стор. 37-43

Аналіз управління якістю зварних конструкцій на основі системи обстеження та технологічного регулювання їх виробництва у відповідності до вимог стандарту ДСТУ ISO 9001:2015

Ю.К. Бондаренко, А.Г. Потап’євський, К.О. Артюх, Ю.В. Логінова
ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України. 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11. E-mail: office@paton.kiev.ua

Згідно зі стандартом ДСТУ ISO 9001:2015 організація повинна розробити, задокументувати, впровадити та підтримувати в робочому стані систему менеджменту якості, постійно поліпшувати її результативність відповідно до вимог даного стандарту. Бібліогр. 4, табл. 1, рис. 7.
Ключові слова: система менеджменту якості, система управління якістю, нормативні документи, зварна конструкція, неруйнівний контроль, технічна діагностика, зварювальне виробництво

Надійшла до редакції 20.05.2021

Список літератури

1. Бондаренко Ю.К., Потап’євський А.Г., Логінова Ю.В., Артюх К.О. (2020) Аналіз і методики стандартизації, акредитації, метрології і експертизи зварювального виробництва. Київ.
2. ДСТУ ISO 19011:2019 (ISO 19011:2018, IDT) Настанови щодо проведення аудитів систем управління.
3. Бондаренко Ю.К., Потап’євський А.Г., Логінова Ю.В. та ін. (2020) Ризик менеджмент у зварювальному виробництві. Київ.
4. Бондаренко Ю.К., Артюх К.О. (2021) Дослідження проблеми управління якістю при розвитку системи обстеження та технологічного регулювання виробництва зварних конструкцій з легких сплавів. Матеріали Міжнародного науково-технічного семінару «Сучасні питання виробництва та ремонту в промисловості і на транспорті», 15–19 березня 2021 р., Львів, 14–17.

Реклама в цьому номері: