Eng
Ukr
Rus
Триває друк

2022 №01 (02) DOI of Article
10.37434/tdnk2022.01.03
2022 №01 (04)

Технічна діагностика та неруйнівний контроль 2022 #01
Технічна діагностика і неруйнівний контроль, 2022, №1, стор. 31-38

Оцінка можливості застосування зміни розподілу параметрів акустичної емісії для удосконалення визначення стану матеріалів

С.А. Недосєка, А.Я. Недосєка, М.А. Яременко, О.І. Бойчук, М.А. Овсієнко


ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України. 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11. E-mail: office@paton.kiev.ua

Забезпечення безаварійної роботи конструкцій та споруд є вкрай важливою і актуальною задачею. Тому значна увага науковців приділяється розробці нових методів, обладнання та методичних матеріалів для їх реалізації у промисловості. Особлива увага приділяється стану матеріалу конструкцій та споруд для своєчасного прийняття рішень і недопущення аварійних або нештатних ситуацій. Проводиться дослідження змін параметрів акустичної емісії (АЕ) на різних етапах випробування зразків матеріалів. У роботі представлено розробку підходів до аналізу розподілу параметрів подій АЕ. На основі аналізу даних багаточисельних досліджень різних матеріалів попередньо визначені інформативні параметри, розподіл яких потребує дослідження. Розроблені алгоритми та визначені засоби налаштування аналізу розподілу параметрів подій АЕ впроваджені у робочій частині та візуальному інтерфейсі програми ЕМА-3.92. Встановлено, що зміни параметрів АЕ мають певні закономірності, що показано на результатах випробувань зразків зі сталі 17ГС, та можуть бути використані для оцінки стану матеріалів при проведенні АЕ контролю та моніторингу. Бібліогр. 15, табл. 1, рис. 11.
Ключові слова:: акустична емісія, вид розподілу, зміна параметрів, зразки матеріалів, механічні випробування

Надійшла до редакції 31.01.2022

Список літератури

1. Ono, K. (2015) Review on Structural Health Evaluation with Acoustic Emission. Appl. Sci., 8, 958.
2. Gholizadeh, S., Leman, Z., Baharudin, B.T.H.T. (2015) A review of the application of acoustic emission technique in engineering. Struct. Eng. Mech., 54, 1075–1095.
3. Eaton, M., Pearson, M., Lee, W., Pullin, R. (2015) Accurate damage location in complex composite structures and industrial environments using acoustic emission. Proc. J. Phys. Conf. Ser., 628, 012105.
4. Nazarchuk, Z., Skalskyi, V., Serhiyenko, O. (2017) Acoustic Emission: Methodology and Application. Springer, Cham, Switzerland, ISBN 978-3-319-49350-3.
5. Журавльов C.В., Ободовський Б.М., Яременко М.А. та ін. (2021) Впровадження технології АЕ моніторингу на ОПЗ. Технічна діагностика і неруйнівний контроль, 3, 26–32. DOI: https://doi.org/10.37434/tdnk2021.03.03
6. Скальський В.Р. (2016) Явище акустичної емісії в оцінюванні пошкодженості елементів конструкцій. Вісник НАН України, 2, 59–66.
7. Недосєка С.А., Недосєка А.Я., Яременко М.А. та ін. (2021) Інтегрування методу АЕ в технологію ремонту і продовження ресурсу металоконструкцій. Технічна діагностика і неруйнівний контроль, 1, 11–16. DOI: https://doi.org/10.37434/tdnk2021.01.02
8. Недосека А.Я., Недосека С.А., Яременко М.А., Овсиенко М.А. (2018) Применение технологии акустико-эмиссионного контроля при оценке состояния сосудов химического производства. Техническая диагностика и неразрушающий контроль, 1, 34–41.
9. Paton, B.E., Lobanov, L.M., Nedoseka, A.Ya., Nedoseka, S.A. (2018) On the application of AE technology in continuous monitoring of pipelines of power units operating at high temperatures. International Journal of Condition Мonitoring, Vol. 8, 100–105.
10. Недосека С.А., Недосека А.Я., Яременко М.А. и др. (2019) Особенности АЭ диагностики. Технология, аппаратура и алгоритмы. Техническая диагностика и неразрушающий контроль, 1, 3–12.
11. Недосека А.Я., Недосека С.А., Яременко М.А. и др. (2013) Программное обеспечение систем АЭ диагностики ЕМА-3.9. Там само, 3, 16–22.
12. (2004) МПУ 002/10-22-2004. Метрологія. АЕ діагностичний комплекс ЕМА (електронна частина). Методика повірки. Київ, Укрметртестстандарт.
13. Stone, D.E., Dingwall, P.F. (1977) Acoustic Emission parameters and their interpretation. NDT international, 10, 51–56.
14. Шенк Х. (1972) Теория инженерного эксперимента. Москва, Мир.
15. Феллер В. (1984) Введение в теорию вероятностей и ее приложения. Москва, Мир.

Реклама в цьому номері: