Eng
Ukr
Rus
Триває друк

2022 №03 (05) DOI of Article
10.37434/tdnk2022.03.06
2022 №03 (01)

Технічна діагностика та неруйнівний контроль 2022 #03
Технічна діагностика і неруйнівний контроль, 2022, №3, стор. 35-41

Проведення гідравлічних випробувань трубопроводів теплових мереж з метою досягнення заданої надійності їх експлуатації

В.М. Тороп


ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України. 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11. E-mail: office@paton.kiev.ua

Проаналізовано фактори, що впливають на надійність експлуатації теплових мереж під час проведення періодичних гідравлічних випробувань (опресування) підвищеним тиском. Виконано аналіз пошкоджень трубопроводів теплових мереж м. Києва за 2002–2017 рр. та зазначено недоліки нормативних документів щодо процедури проведення періодичних гідравлічних випробувань підвищеним тиском. Розглянуто вплив дефектів та запропоновано підхід до призначення випробувального тиску опресування з метою досягнення заданої надійності експлуатації трубопроводів з дефектами. Бібліогр. 14, рис. 4.
Ключові слова: теплові мережі, трубопроводи, гідравлічні випробування, руйнування, корозія, дефекти, надійність

Надійшла до редакції 12.07.2022

Список літератури

1. (2018) Визначення впливу підвищеного тиску на властивості металу трубопроводів теплових мереж під час проведення гідравлічних випробувань з наданням рекомендацій щодо величини рівнів пробного тиску у залежності від умов експлуатації. Технічний звіт. Київ, ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАНУ.
2. (2020) Дослідження причин руйнування ділянки магістрального теплопроводу діаметром 1020 мм з місця аварії по вул. Антоновича, 176. Технічний звіт. Київ, ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАНУ.
3. Дмитриенко Р.И., Юхимец П.С., Тороп В.М. и др. (2020) Повреждаемость и эффективность проведения гидравлических испытаний тепловых сетей города Киева. Технічна діагностика та неруйнівний контроль, 1, 37–44. DOI: https://doi.org/10.37434/tdnk2020.01.04.
4. Чичерин С.В. (2022) Совершенствование системы централизованного теплоснабжения при реконструкции и эксплуатации тепловых сетей: Автореф. дис. .… канд. тех. наук. Омский государственный университет путей сообщения.
5. (2017) Інструкція №29 «Проведення випробувань теплових мереж на гідравлічну щільність». Київ, ПАТ «Київенерго», СВП «Київські теплові мережі».
6. (2017) Програма випробувань водяних тепломереж РТМ «Печерськ» СВП «КТМ» на гідравлічну щільність ТМ-1, 2, 8 від ТЕЦ-5 в 2017 р.
7. (2007) Привила технічної експлуатації теплових установок і мереж. Затв. 14.02.2007, № 71. Міністерство палива та енергетики України. Харків, Індустрія.
8. (2003) ГКД 34.20.507-2003 «Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила». Затв. 13.06.2003, № 296. Київ, Міністерство палива та енергетики України.
9. (1997) ГКД 34.20.504-94 «Теплові мережі. Інструкція експлуатації». Київ, НДІ Енергетики.
10. Муртазин И.И., Тимченко С.В. (2013) Опрессовки с колес. Новости теплоснабжения, 10(158). http://www.ntsn. ru/10_2013.html
11. Тороп В.М. (2005) Iмовірнісний ризик-аналіз експлуатації трубопровідних систем, резервуарів та посудин тиску. Повідомлення 1. Алгоритм побудови імовірнісної моделі. Проблеми міцності, 2, 85–91.
12. Тороп В.М. (2005) Iмовірнісний ризик-аналіз експлуатації трубопровідних систем, резервуарів та посудин тиску. Повідомлення 2. Метод оцінки функціональної придатності елементів конструкції за обмеженими статистичними даними. Там само, 3, 96–103.
13. (2004) Recommended practice for corroded pipelines DNVRP-F101.
14. Kiefner, J.F. (2001) Role of hydrostatic testing in pipeline integrity assessment. Northeast Pipeline Integrity Workshop, Albany, New York, June 12.

Реклама в цьому номері: