Eng
Ukr
Rus
Триває друк

2021 №02 (06) DOI of Article
10.37434/as2021.02.07
2021 №02 (08)

Автоматичне зварювання 2021 #02
Журнал «Автоматичне зварювання», № 2, 2021, с. 43-46

Наплавлення деталей розвантажувального пристрою відцентрових насосів

О.С. Косторной, М.О. Лактіонов, К.Ю. Холоша


Акціонерне товариство «Науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут атомного та енергетичного насособудування». 40003, м. Суми, вул. 2-га Залізнична, 2. E-mail: laktionov@vniiaen.sumy.ua

Нівелювання осьових зусиль на вал відцентрових насосів залежить від характеристик торцевих щілинних кілець розвантажувального пристрою, що визначають стабільність щілинного зазору між ними. У даній роботі представлено способи підвищення зносостійкості поверхонь, що сполучаються між щілинними кільцями, шляхом наплавлення на них покриттів композиційного сплаву, армованого карбідами вольфраму (реліту). Показано переваги та недоліки електродугового, плазмово-порошкового та пічного наплавлення щілинних кілець, а також відзначено істотне поліпшення процесу при заміні колотого реліту на сферичний. Бібліогр. 6, рис. 4.
Ключові слова: щілинні кільця, карбіди вольфраму (реліт), зносостійкість, наплавлення електродугове, плазмово-порошкове та пічне


Надійшла до редакції 10.12.2020

Список літератури

1. Малюшенко В.В., Михайлов О.К. (1981). Енергетичні насоси. Довідковий посібник. Москва, Енергоіздат, сс. 23–29.
2. Рябцев І.О., Сенченков І.К. (2013) Теорія і практика наплавочних робіт. Київ, Екотехнологія.
3. Косторной О.С., Лактіонов М.О. (2020) Дугове та плазмово-порошкове наплавлення ущільнювальних поверхонь робочих коліс насосів. Автоматичне зварювання, 2, 57–60. DOI: https://doi.org/10.37434/as2020.02.10
4. Gulich, J. Centrifugal Pumps, Second Edition (2008, 2010).
5. Жудра О.П. (2014) Наплавлювальні матеріали на основі карбідів вольфраму. Автоматичне зварювання, 6-7, 69–74.
6. Сом О.І. (2004) Плазмово-порошкове наплавлення композиційних сплавів на базі литих карбідів вольфраму. Там само, 10, 49–54.

Реклама в цьому номері: