Eng
Ukr
Rus
Триває друк

2019 №01 (05) DOI of Article
10.15407/tdnk2019.01.06
2019 №01 (07)

Технічна діагностика та неруйнівний контроль 2019 #01
Технічна діагностика і неруйнівний контроль №1, 2019, стр. 47-52
 

Щодо чутливості ультразвукового контролю поверхневими хвилями, які збуджуюються та приймаються електромагнітно-акустичними перетворювачами (Огляд, ч. 2)

Г.М. Сучков, О.М. Петрищев, С.Ю. Плєснецов


 
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут». 61002, м. Харків, вул. Кирпичова, 2. E-mail: hpi.suchkov@gmail.com

Реферат:
Виконано аналіз інформаційних джерел, в яких наведено дані щодо чутливості ультразвукового неруйнівного контролю поверхневими хвилями металовиробів приладами і установками з електромагнітно-акустичними перетворювачами. Встановлено, що в порівнянні з традиційним контактним методом контролю в своїй галузі застосування: контроль металу без спеціальної підготовки поверхні, автоматичний і автоматизований контроль з високою продуктивністю, електромагнітно­акустичний контроль має помітні переваги. У багатьох випадках чутливість дефектоскопії із застосуванням електромагнітної-акустичних перетворювачів не поступається традиційному контактному методу, а в деяких випадках навіть перевищує його. Бібліогр. 7, табл. 2, рис. 9.
Ключові слова: металовиріб, феромагнітний, якість, дефект, електромагнітно-акустичний, перетворювач, дефектоскопія, чутливість контролю
 
Надійшла до редакції 11.12.2018
Підписано до друку 06.03.2019

  1. Сучков Г.М., Плеснецов С.Ю. (2018) Чувствительность контроля электромагнитно-акустическими преобразователями (Обзор, ч. 1). Техническая диагностика и неразрушающий контроль, 4, 45–50, DOI: http://dx.doi.org/10.15407/tdnk2018.04.06.
2. Ермолов И.Н., Ланге Ю.В. (2004) Неразрушающий контроль. Справочник: В 7 т. Клюев В.В. (ред.). Т.3: Ультразвуковой контроль. Москва, Машиностроение.
3. (2019) Corrosion Under Insulation and Fireproofing [Електронний ресурс]. American Petroleum Institute, 110. http://www.txis.org/txis/API_RP_583_Rev2_2019.pdf
4. Сучков Г.М., Петрищев О.Н., Хащина С.В. и др. (2013) Повышение возможностей бесконтактной дефектоскопии поверхности катаных ферромагнитных металлоизделий. Контроль. Диагностика, 4, 31–35.
5. Сучков Г.М., Плеснецов С.Ю, Мещереков С.Ю., Юданова Н.Н. (2018) Новые разработки электромагнитно-акустических преобразователей. (Обзор). Техническая диагностика и неразрушающий контроль, 3. 27–34.
6. Сучков Г.М. (2005) Развитие теории и практики создания приборов для электромагнитно-акустического контроля металлоизделий: дис. д-ра техн. наук. Харьков, НТУ «ХПИ».
7. Сучков Г.М., Катасонов Ю.А., Гарькавый В.В. (2000) Возможности бесконтактных электромагнитных методов неразрушающего контроля качества труб. Питання розвитку газової промисловості України. Вип. ХХVІІІ. Діагностування трубопроводів, технологічного і енергомеханічного обладнання нафтової та газової промисловості. УкрНДІГаз, сс. 102–109.