Eng
Ukr
Rus
Триває друк

2019 №02 (07) DOI of Article
10.15407/tdnk2019.02.08
2019 №02 (01)

Технічна діагностика та неруйнівний контроль 2019 #02
Технічна діагностика і неруйнівний контроль, 2019, №02, стр. 51-57
 

Чутливість ультразвукового контролю ЕМА при виявленні природних внутрішніх дефектів металовиробів. Можливості товщинометрії. (Огляд ч. 3)

Г.М. Сучков, О.Н. Петрищев, С.Ю. Плєснецов


Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут». 61002, м. Харків, вул. Кирпичова, 2. E-mail: hpi.suchkov@gmail.com

Реферат:
Виконано аналіз інформаційних джерел, в яких наведено дані щодо чутливості ультразвукового неруйнівного контролю при виявленні природних внутрішніх дефектів металовиробів приладами та установками з електромагнітно-акустичними перетворювачами. Встановлено, що електромагнітно-акустичниі пристрої вигідно відрізняються від традиційних тим, що вони забезпечують ефективне виявлення дефектів, які не дають відбитих сигналів, що мають малі розміри та несприятливу орієнтацію щодо напрямку поширення ультразвукових імпульсів. Нові електромагнітно-акустичні перетворювачі забезпечують вимірювання товщини з повітряними зазорами або діелектричними покриттями величиною до 10 мм. Бібліогр. 13, рис. 14.
Ключові слова: металовиріб, якість, дефект, електромагнітно-акустичний, перетворювач, дефектоскопія, чутливість контролю, товщинометрія

Надійшла до редакції 18.03.2019
Підписано до друку 14.05.2019

Список літератури
1. Сучков Г.М., Плеснецов С.Ю. (2018) Чувствительность контроля электромагнитно-акустическими преобразователями (Обзор, ч. 1). Техническая диагностика и неразрушающий контроль, 4, 45–50, DOI:10.15407/tdnk2018.04.06
2. Сучков Г.М., Плеснецов С.Ю. О чувствительности ультразвукового контроля поверхностными волнами, возбуждаемыми и принимаемыми электромагнитно-акустическими преобразователями (Обзор, ч. 2). Там же, 1, 47–52, DOI:10.15407/tdnk2019.01.06
3. Высокоэффективный ультразвуковой для машиностроения. Контроль листового проката и судностроения. Режим доступа: http://aprioris.ru/about/blog/vysokojeffektivnyj-ultrazvukovoj-dlja-mashinostroenija.html
4. (2000) Класифікація і каталог дефектів і пошкоджень елементів стрілочних переводів та рейок залізниць України. Дніпропетровськ, Арт-Прес.
5. (1983) ТУ 14-2-584-84. Рельсы железнодорожные нетермообработанные и поверхностно-закаленные, проконтролированные ультразвуковым методом в зоне, ограниченной толщиной шейки. Харьков, УкрНИИМет.
6. (1983) ТУ 14-2-542-83. Рельсы объемно-закаленные Р65, проконтролированные ультразвуковым электромагнитно-акустическим методом в зоне, ограниченной толщиной шейки. Харьков, УкрНИИМет.
7. Сучков Г.М. (1988) Разработка и внедрение технологии сплошного автоматического обнаружения дефектов макроструктуры объемнозакаленных рельсов бесконтактным ультразвуковым методом: дис. … канд. техн. наук. Харьков, УкрНИИМет.
8. Себко В.П., Сучков Г.М., Малахов А.В. (2004) Ультразвуковой контроль головки рельсов ЭМА способом. Дефектоскопия, 7, 17–25.
9. Сучков Г.М., Алексеев Е.А., Захаренко В.В. (2006) Энерго- и ресурсосберегающие приборы и технологии неразрушающего контроля. Техническая диагностика и неразрушающий контроль, 4, 29–34.
10. Сучков Г.М., Катасонов Ю.А., Гарькавый В.В. (2000) Экспериментальные исследования чувствительности ЭМА преобразователей при дефектоскопии эхометодом сдвиговыми объемными волнами. Дефектоскопия, 2, 12–16.
11. Сучков Г.М., Михайлова И.В., Савон А.И., Ганжала А.Г. (2001) Исследование несплошностей в листах. Там же, 3, 83–87.
12. Serkov A., Breslavets V., Tolkachov M., Churyumov Issam Saad G. (2017) Noise-Like Signals in Wireless Information Transmission Systems. Advanced Information Systems, 2, 1, 33–38.
13. Десятніченко О.В. (2015) Електромагнітно-акустичний товщиномір для контролю металовиробів з діелектричними покриттями: автореф. дис. … канд. техн. наук. Харків, Моделіст.