Eng
Ukr
Rus
Он-лайн трансляція конференції «Сучасні напрями розвитку адитивних технологій» 27 листопада 2023 р., на youtube каналі ІЕЗ: https://www.youtube.com/@pewiphd791
Початок трансляції 10:00 за київським часом
Триває друк

2022 №02 (06) DOI of Article
10.37434/tdnk2022.02.01
2022 №02 (02)

Технічна діагностика та неруйнівний контроль 2022 #02
Технічна діагностика і неруйнівний контроль, 2022, №2, стор. 3-10

Проблеми технічної діагностики та підходи до їх вирішення

Л.М. Лобанов, А.Я. Недосєка, С.А. Недосєка, М.А. Яременко, М.А. Овсієнко


ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України. 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11. E-mail: marjanara17@gmail.com

Розглянуто принципові питання сучасної діагностики конструкцій відповідно до нового ДСТУ 9118:2022 «Технічна діагностика. Діагностування технічного стану матеріалів конструкцій. Загальні вимоги». Обґрунтовано теоретичні та практичні складові, необхідні для побудови сучасних діагностичних систем. Основний акцент зроблено на необхідності комплексного використання фундаментальних та інженерних досліджень. Указано на наявність ще не вирішених проблем на прикладі акустико-емісійної діагностики та окреслено напрямки подальшого розвитку та вдосконалення теоретичних основ технології оцінки стану конструкцій. Бібліогр. 6.
Ключові слова:: стандарт, діагностика, метод акустичної емісії, аналітичні дослідження, експеримент, математичне моделювання, прогнозування

Надійшла до редакції 07.04.2022

Список літератури

1. Патон Б.Е., Лобанов Л.М. Недосека А.Я. и др. (2012) Акустическая эмиссия и ресурс конструкций: Теория, методы, технологии, средства, применение. Киев, Индпром.
2. Недосека А.Я., Недосека С.А. (2020) Основы расчета и диагностики сварных конструкций: Учебное пособие. 5-е изд., перераб. и доп. Патон Б.Е. (ред.). Киев, Индпром.
3. ДСТУ 9118:2022. Технічна діагностика. Діагностування технічного стану матеріалів конструкцій. Загальні вимоги.
4. Amirabbas Haidarpour, Kong Fah Tee (2020) Finite Element Model Updating for Structural Health Monitoring. Structural Durability & Health Monitoring, 14, 1, 1–17. DOI: https:// doi.org/10.32604/sdhm.2020.08792
5. Junyu Chen, Yunwen Feng, Cheng Lu, Chengwei Fei (2021) Fusion Fault Diagnosis Approach to Rolling Bearing with Vibrational and Acoustic Emission Signals. CMES-Computer Modeling in Engineering & Sciences, 129, 2, 1013–1027. DOI: https://doi.org/10.32604/cmes.2021.016980
6. Назарчук З.Т., Скальский В.Р. (2009) Акустико-емісійне діагностування елементів конструкцій. Науково-технічний посібник. У 3-х томах. Київ, Наукова думка.

Реклама в цьому номері: