Eng
Ukr
Rus
Триває друк

2023 №01 (03) DOI of Article
10.37434/tdnk2023.01.04
2023 №01 (01)

Технічна діагностика та неруйнівний контроль 2023 #01
Технічна діагностика і неруйнівний контроль, 2023, №1, стор. 28-33

Новий стандарт показників технічної діагностики та його застосування при АЕ моніторингу

Л.М. Лобанов1, А.Я. Недосєка1, С.А. Недосєка1, М.А. Яременко1, М.А. Овсієнко1, З.Т. Назарчук2, В.Р. Скальський2

1ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України. 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11. E-mail: office@paton.kiev.ua
2Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України. 79060, м. Львів, вул. Наукова 5. Е-mail: pminasu@ipm.lviv.ua

У статті розглядаються основні положення нового ДСТУ 9118:2022 «Технічна діагностика. Діагностування технічного стану матеріалів конструкцій. Загальні вимоги». Стандарт поширюється на промислові об’єкти: трубопроводи, трубопровідні системи та технологічне обладнання (котли, вмістища, резервуари тощо) енергетичних, нафтопереробних, нафтохімічних і хімічних виробництв, вантажопідйомних засобів і споруд та інших зварних конструкцій підвищеної небезпеки. Стандарт встановлює основні положення з технічного діагностування, його показники та характеристики, вимоги до діагностичного забезпечення об’єкту. Стандарт призначений для персоналу, фахівців та посадових осіб, які займаються оцінюванням технічного стану об’єктів. Розглянуто використання методу АЕ у режимі безперервного моніторингу для забезпечення виконання положень стандарту. Бібліогр. 5, табл. 2, рис. 3.
Ключові слова: стандарт, діагностика, вимоги, конструкції, обладнання, об’єкти

Надійшла до редакції 12.12.2022

Список літератури

1. ДСТУ 9118:2022 Технічна діагностика. Діагностування технічного стану матеріалів конструкцій. Загальні вимоги.
2. Лобанов Л.М., Недосєка А.Я., Недосєка С.А. та ін. (2022) Проблеми технічної діагностики та підходи до їх вирішення. Технічна діагностика та неруйнівний контроль, 2, 3–10. DOI:https://doi.org/10.37434/tdnk2022.02.01.
3. Назарчук З.Т., Скальский В.Р. (2009) Акустико-емісійне діагностування елементів конструкцій. Науково-Технічний посібник. У 3-х томах. Київ, Наукова думка.
4. Недосека А.Я., Недосека С.А. (2020) Основы расчета и диагностики сварных конструкций: Учебное пособие. 5-е изд., перераб. и доп. Патон Б.Е. (ред.). Киев, Индпром.
5. Трубы стальные бесшовные для паровых котлов и трубопроводов. Технические условия. ТУ 14-3-460:2009/ТУ 27.2-05757883-207:2009.

Реклама в цьому номері: