Eng
Ukr
Rus
Триває друк

2023 №04 (02) DOI of Article
10.37434/tdnk2023.04.03
2023 №04 (04)

Технічна діагностика та неруйнівний контроль 2023 #04
Технічна діагностика і неруйнівний контроль, 2023, №4, стор. 20-25

Утворення крайових хвиль від напівпрозорих тріщин

В.П. Дядін, Є.О. Давидов

ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України. 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11. E-mail: office@paton.kiev.ua

Стаття розглядає особливості утворення хвиль дифракції на краях тріщин, внутрішня порожнина яких заповнена рідиною. Актуальність такого дослідження продиктована практикою застосування методу TOFD. Зазвичай поверхня промислових об’єктів досить часто контактує з різними рідинами. Наприклад, до таких об’єктів відноситься практично все нафтохімічне та теплоенергетичне обладнання. Частина обладнання в робочому циклі змащується маслом або просто працює в умовах атмосферних опадів або в умовах, коли змочування поверхні не можна виключити. Тому питання про те, як впливає рідина на утворення крайових хвиль від тріщин, заповнених рідиною, становить певний інтерес. Бібліогр. 6, рис. 13.
Ключові слова:: крайова хвиля, дифракція хвиль, метод TOFD, тріщина

Надійшла до редакції 22.09.2023

Список літератури

1. Малюжинец Г.Д. (1960) Дифракция волн. В: Физический энциклопедический словарь (гл. ред. Б.А. Введенский). Т.1. Москва, Советская энциклопедия.
2. (1981) Сейсморазведка. Справочник геофизика. Гурвич И.И., Номоконова В.П. (ред.). Москва, Недра.
3. ISO 10863:2020 Non-destructive testing of welds – Ultrasonic testing – Use of time-of-flight diffraction technique (TOFD).
4. ДСТУ EN ISO 15626:2019 Неруйнівний контроль зварних швів. Дифракційно-часовий метод (TOFD). Рівні приймання (EN ISO 15626:2018, IDT; ISO 15626:2018, IDT).
5. ASME секції VIII розділ II п. 7.5.5.2.
6. Грінченко В.Т., Вовк І.В., Маципура В.Т. (2007) Основи акустики. Київ, Наукова думка.

Реклама в цьому номері: