Eng
Ukr
Rus
Триває друк

2023 №04 (03) DOI of Article
10.37434/tdnk2023.04.04
2023 №04 (05)

Технічна діагностика та неруйнівний контроль 2023 #04
Технічна діагностика і неруйнівний контроль, 2023, №4, стор. 26-32

Багатоступенева фільтрація та багатопараметрична кластеризація подій АЕ

С.А. Недосєка, А.Я. Недосєка, М.А. Яременко, М.А. Овсієнко, О.І. Бойчук

ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України. 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11. E-mail: office@paton.kiev.ua

Застосування методу акустико-емісійного контролю та систем технічної діагностики сімейства ЕМА на відповідальних промислових об’єктах дозволило не тільки оперативно отримувати інформацію щодо їх технічного стану, але й на базі отриманих даних удосконалювати методологічні підходи до обробки даних, а також обладнання контролю та його програмне забезпечення. У даній статті представлено результати проведеного аналізу проблеми фільтрації та оптимальних параметрів кластеризації даних АЕ та перевірки ефективності вибраних методів кластеризації на зразках і елементах конструкцій. Бібліогр. 5, рис. 17.
Ключові слова:: акустична емісія, кластеризація, зміна параметрів, елементи конструкцій

Надійшла до редакції 26.06.2023

Список літератури

1. Назарчук З.Т., Скальський В.Р. (2009) Акустико-емісійне діагностування елементів конструкцій. Науково-технічний посібник. У 3-х томах. Київ, Наукова думка.
2. Недосєка С.А., Недосєка А.Я., Яременко М.А. та ін. (2022) Оцінка можливості застосування зміни розподілу параметрів акустичної емісії для удосконалення визначення стану матеріалів. Технічна діагностика та неруйнівний контроль, 1, 31–38. DOI: https://doi.org/10.37434/ tdnk2022.01.03
3. Недосека А.Я., Недосека С.А. (2020) Основы расчета и диагностики сварных конструкций: Учебное пособие. 5-е изд., перераб. и доп. Патон Б.Е. (ред.). Киев, Индпром.
4. (2022) Система технічної діагностики ЕМА-4. Керівництво користувача. Київ, Індпром.
5. ДСТУ 4227-2003 Настанови щодо проведення акустико-емісійного діагностування об’єктів підвищеної небезпеки.

Реклама в цьому номері: